Nhà / Người quản lý|Chuyên viên phân tích / Tuân thủ quy định phân tích Mô tả công việc mẫu

Tuân thủ quy định phân tích Mô tả công việc mẫu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

trách nhiệm công việc cơ bản

 Hỗ trợ với việc tạo ra và thực hiện các tiêu chuẩn chính sách về tổ chức và

thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành.

 Hỗ trợ với sự phát triển và duy trì các quy trình vận hành tiêu chuẩn địa phương

an toàn hiệu quả hỗ trợ và mức độ tuân thủ cao hơn.

 Cung cấp tư vấn chiến lược và kiến ​​nghị lên Giám đốc hoặc người được chỉ định liên quan đến các

chính sách thực hành tốt nhất quy tắc và quy định.

 Tiến hành đánh giá nội bộ và hỗ trợ việc thành lập kiểm soát nội bộ để đảm bảo

bộ phận đạt được và duy trì việc tuân thủ chính phủ.

 Hỗ trợ với sự phát triển các kế hoạch đào tạo toàn diện trong khi giám sát định kỳ

đào tạo phù hợp và giáo dục cho các bộ phận.

 Tổ chức tập huấn và hỗ trợ cho các phần khác nhau của các bộ phận trong đó cải thiện

quy trình vận hành tiêu chuẩn và tuân thủ chung.

 Giám sát những thay đổi quy định áp dụng và giao tiếp đào tạo và hỗ trợ việc

việc thực hiện các thay đổi quy định.

 Giao tiếp và báo cáo các vấn đề không tuân thủ nên Giám đốc hoặc người được chỉ định có thể thi hành

tiêu chuẩn thông qua các chính sách kỷ luật để đảm bảo tổ chức đạt được và duy trì

tuân thủ chính phủ.

 Giám sát và báo cáo không tuân thủ và giảm thiểu khoản nợ tiềm tàng để giúp tránh bị phạt

biện pháp trừng phạt hay sự trừng phạt của pháp luật khác.

 Cung cấp nghiên cứu và điều tra về vấn đề tuân thủ liên quan đến chi phí bắt buộc

kiểm soát hoạt động thiếu sót về thủ tục và xem xét an toàn.

 ứng xử và duy trì giám sát đối với quận đấu thầu cạnh tranh chính thức và phi chính thức

quá trình.

 Duy trì trách nhiệm giám sát cho các đơn hàng mua lên đến 100 000 trong mua Oracle

module để đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục quy tắc quận.

 Có thể quản lý các hợp đồng rộng quận.

 Có thể tham dự các cuộc họp lập kế hoạch hàng tuần.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

 tham dự Hội thảo tập huấn theo sự phân công của cấp trên.

 Cung cấp làm rõ giải thích và chuyên môn kỹ thuật cho tất cả các nhân viên quận trên luật tài trợ

quy tắc thủ tục chính sách quy định và đạo đức.

 Phát triển và cung cấp chính thức và trên-on- một huấn luyện cho nhân viên quận về chính sách tài trợ

thủ tục và thực hành tốt nhất.

 Cung cấp chuyên môn kỹ thuật và chức năng phân tích và hỗ trợ hành chính cho

Giám đốc tài chính và Ban Ủy Viên Văn Phòng.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

 vi sinh hóa học vật lý và phân tích vi khuẩn nước.

 Nguyên tắc phòng chống chảy ngược chất lượng nước và các loại thiết bị chảy ngược và họ

các ứng dụng.

 kiến ​​thức làm việc của máy tính và xử lý dữ liệu điện tử kiến ​​thức làm việc

tập quán văn phòng hiện đại và quy trình một số kiến ​​thức về các nguyên tắc và thông lệ kế toán.

 kỹ thuật chuẩn bị lưu giữ hồ sơ và báo cáo.

 kỹ năng giao tiếp bằng sự kiên nhẫn khéo léo và lịch sự.

 kỹ năng giao tiếp nói và viết.

 đúng tiếng Anh sử dụng ngữ pháp chấm câu chính tả và từ vựng.

 Nguyên tắc đào tạo và đưa ra định hướng công việc.

 khía cạnh kỹ thuật của lĩnh vực chuyên ngành.

 Sử dụng một radio hai chiều để giao tiếp với nhân viên lĩnh vực

 chính sách quy định khả năng để giải thích và áp dụng City State và các bộ luật liên bang pháp lệnh

và các thủ tục liên quan đến hệ thống nước uống

 Nghiên cứu phân tích và áp dụng kỹ thuật thông tin liên quan đến chất lượng nước và chảy ngược nước

hoạt động phòng ngừa và xây dựng quy trình đáp ứng yêu cầu pháp lý

 Chuẩn bị rà soát và kiểm tra thông số kỹ thuật để đảm bảo tuân thủ và khả năng tương thích với

hệ thống hiện có và quy tắc ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hành

 đọc hiểu áp dụng và trao đổi vật liệu phức tạp

 Thiết lập và duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả với những người tiếp xúc trong suốt khóa học

công việc

 Giao tiếp rõ ràng và chính xác cả bằng miệng và bằng văn bản

 Hiểu và thực hiện cả hai chiều nói và viết

 Phân tích tình huống một cách chính xác và thông qua một khóa học hiệu quả của hành động

 Thực hiện các phép tính toán học

 Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên nhà thầu bên ngoài và các quản trị viên

 nhu cầu nhân Monitor vật tư thiết bị và cung cấp các khuyến nghị liên quan

chi cục và chuẩn bị đề xuất ngân sách liên quan

 Chuẩn bị và duy trì một loạt các tập tin hồ sơ và báo cáo dữ liệu ngân sách hoạt động tài chính

đề xuất và các hoạt động giao

 Giao tiếp với quản trị nhân viên chính phủ cơ quan nhà thầu và bên ngoài

tổ chức để trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động và giải quyết các vấn đề hoặc quan tâm

Về Jacob

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *