తాజా వార్తలు
హోమ్ / వినియోగదారుల సేవ

వినియోగదారుల సేవ

డిప్యూటీ సిటీ లాయర్ ఉద్యోగ వివరణ

JOB DESCRIPTION DEPUTY CITY ATTORNEY Job responsibilities Essential duties and functions, pursuant to the Americans with Disabilities Act, may include the following. Other related duties may be assigned. 1. Represents the City in litigation and legal proceedings. 2. Provides legal advice and counsel to the City Manager, శాఖ తలలు, నిర్వాహకులు …

ఇంకా చదవండి »

సోషల్ వర్కర్ ఉద్యోగ వివరణ నమూనా

సామాజిక కార్మికులు వ్యక్తులు సహాయం కోసం ఆధారపడదగిన ఉంటాయి, కుటుంబాలు, మరియు ప్రజా సమూహాలను తమ రోగుల జీవితాల్లో వ్యాపించే ఎదుర్కొంటున్న చేస్తున్న సమస్యలను నిర్వహించడానికి. దీనికి ఒక కారక నైపుణ్యాలను బోధించే మరియు రోగులు మంచి వారి జీవితాలను మరియు అనుభవాలను పై ఆధారపడవలసి మెళుకువలను అభివృద్ధి. SKILLS Active Listening — Giving full

ఇంకా చదవండి »

కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రతినిధి ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు మరియు బాధ్యతలు నమూనా

Strong organizational and administrative skills are also critical as this position is responsible for maintaining customer files and processing customer transactions Additionally our Customer Service Representatives ensure showroom floors are well-maintained and provide a warm friendly environment for our customers Customer Service Representative must have excellent customer service communication skills

ఇంకా చదవండి »

పని మనిషి మరియు హౌస్ కీపింగ్ క్లీనర్ ఉద్యోగ వివరణ

  Job duties and responsibility 1) Clean rooms, hallways, lobbies, lounges, restrooms, corridors, elevators, stairways, locker rooms and other work areas so that health values are met. 2) Clean rugs, carpets, upholstered furniture, and/or draperies, using vacuum cleaners and/or shampooers. 3) Empty wastebaskets, empty and clean ashtrays, and transport other

ఇంకా చదవండి »

కార్యదర్శి ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు మరియు బాధ్యతలు నమూనా

Compose type and distribute meeting notes routine correspondence and reports Complete forms in accordance with company procedures Arrange and Coordinate conferences meetings and travel reservations for office personnel Greet visitors and callers handle their and direct them to the appropriate persons according to their needs Make copies of correspondence and

ఇంకా చదవండి »

రిసెప్షనిస్ట్ ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు మరియు బాధ్యతలు నమూనా

అవుట్గోయింగ్ మెయిల్ సిద్ధం FedEx మరియు UPS ద్వారా etc పంపబడుతుంది. Place orders for office supplies Assist with general office supplies Qualifications Demonstrated proficiency with Excel Outlook and PowerPoint The receptionist job will be the first point of contact for any visitors at the office Forwarding calls to the relevant

ఇంకా చదవండి »

రవాణా డిజైనర్ Job వివరణ / పాత్రలు / విధులు మరియు బాధ్యతలు నమూనా

ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు / Duties and Responsibility Sample Position is highly collaborative with other departments and geared toward planning design and engineering for a comprehensive transportation system Incumbent should understand community and neighborhood development be comfortable with fiscal analysis multi mode accommodation safety and an understanding of place-making principles

ఇంకా చదవండి »

ట్రాన్సిట్ కార్యకలాపాలు శిక్షణ ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు / విధులు మరియు బాధ్యతలు నమూనా

To assign work of responsible for providing mass transit services within the Transit Department and to perform a technical tasks relative to assigned area of responsibility Assign and coordinate the work of bus operators responsible for providing mass transit services within the Transit Department Prepare schedule and assign daily work

ఇంకా చదవండి »

రవాణా డిజైనర్ Job వివరణ / పాత్రలు / విధులు మరియు బాధ్యతలు మూస

ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు / Duties and Responsibility Template Position is highly collaborative with other departments and geared toward planning design and engineering for a comprehensive transportation system Incumbent should understand community and neighborhood development be comfortable with fiscal analysis multi mode accommodation safety and an understanding of place-making

ఇంకా చదవండి »

సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్ స్థాయి 3 ఉద్యోగ వివరణ నమూనా

ఉద్యోగ వివరణ / పాత్రలు / Duties and Responsibility Sample Help troubleshoot issues at any level of architecture kernel network applications and services Participate in design review of applications and services Identify opportunities for infrastructure automation and develop the solutions Identify the need for tools that help in maintaining developing and

ఇంకా చదవండి »