பிரேக்கிங் நியூஸ்

Stone Cutters And Carvers, தயாரிப்பு வேலை விளக்கம் / ஒப்படைக்கப்பட்டதை பொறுப்புடைமை மாதிரி

Lower or define stone in accordance with patterns and diagrams. Career Skills Requirement Authenticate depths and proportions of reduces or designs to make sure adherence to specs, ப்ளூபிரிண்ட்களை, அல்லது வடிவமைப்புகளை, using calibrating devices. Construct or by transferring these from tracing report, applying scribes or chalk and testing equipment. Drill holes

மேலும் படிக்க »

Pharmacists Job Description / பணிகள் மற்றும் கடமை மாதிரி

Furnish drugs prescribed by doctors as well as other doctors and provide info to sufferers about their employ and drugs. May encourage doctors as well as other doctors of medications on negative effects, and the choice, dosage, connections. Job Skills Need Review solutions to consider their viability, to see the

மேலும் படிக்க »

Heavy And Tractor-Trailer Truck Drivers Job Description / பணிகள் மற்றும் கடமை மாதிரி

Travel a tractor trailer mixture or a pickup with an ability of at-least 26,000 pounds Gross Vehicle Fat (GVW). May be needed to sell truck. Involves commercial motoristsA licenses. Career Skills Need For carrying dangerous things follow appropriate protection techniques. Verify cars to make sure that safety, technical, and disaster

மேலும் படிக்க »

ஹெல்த்கேர் வல்லுநர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொழிலாளர்கள், அனைத்து மற்ற வேலை விளக்கம் / கடமை மாதிரி மற்றும் பணிகள்

காம்ப்ளக்ஸ் தனிநபர்கள் மற்றும் அனைத்து சுகாதார நிபுணர்கள் தனித்தனியாக காண்பிக்கப்படவில்லை. வேலைத்திறன்கள் முன் நிபந்தனை

மேலும் படிக்க »

Nurse Anesthetists Job Description / வேலைகள் மற்றும் பொறுப்புணர்வு டெம்ப்ளேட்

Render anesthesia, check suffereris crucial symptoms, and supervise recovery that is patient from anesthesia. May help different doctors, அறுவை, anesthesiologists, or dentists. Have to be registered nurses who’ve graduate schooling that was specialized. Job Skills Requirement Provide post- anesthesia medicines or liquids to guide peopleA systems that are aerobic. மதிப்பிடுங்கள் …

மேலும் படிக்க »

Psychiatric Aides Job Description / வேலைகள் மற்றும் கடமை டெம்ப்ளேட்

Aid mentally impaired or emotionally upset clients, functioning under direction of healthcare and nursing staff. Might assist with everyday activities, lead people in informative and leisurely activities, or compliment sufferers to and from assessments and solutions. Individuals that are violent are restrained by may. Contains psychiatric orderlies. வேலை திறன்கள் தேவை …

மேலும் படிக்க »

பாடகர்கள் வேலை விளக்கம் / பணிகள் மற்றும் ஆப்ளிகேஷன் டெம்ப்ளேட்

மேடை பாடல்களைப் பாடுவார்கள், ஸ்டீரியோ, தொலைக்காட்சி, அல்லது திரைப்படம். Job Skills Prerequisite Memorize programs and play options, அல்லது நாடகம் குறியீட்டில் துரத்துகின்ற விளையாட, உற்பத்தி வார்த்தைகளை, அல்லது வாடிக்கையாளர் வழிமுறைகளை. ஒரு தனியாளர் போன்ற Play அல்லது குரல் செயல்படும் அணி உறுப்பினராக என்றால். நேரடி மக்கள் முன் செயலாற்றவும், அல்லது படம் தயாரிப்புகளில், அல்லது தொலைக்காட்சி, வானொலி. …

மேலும் படிக்க »

Copy Writers Job Description / ஆப்ளிகேஷன் டெம்ப்ளேட் மற்றும் பணிகள்

Produce promotion copy for use by transmitted or distribution media to advertise sales of items and solutions. Job Skills Prerequisite Create promoting duplicate for use by internet press, or newsletter, transmit to market the purchase of providers and items. Present consumers with breezes and suggestions. Discuss with any improvements that

மேலும் படிக்க »

Insurance Claims And Policy Processing Clerks Job Description / ஆப்ளிகேஷன் மாதிரி மற்றும் பணிகள்

First-Line Supervisors of Retail Sales Workers Job Description / Responsibility Sample and Functions Directly supervise and synchronize actions of store sales individuals in an institution or division. Duties can include supervision capabilities, including personnel work, and budgeting, கணக்கு, as well as supervisory duties. Career Skills Need Offer customer service by

மேலும் படிக்க »

Motorcycle Mechanics Job Description / பணிகள் மற்றும் பொறுப்புடைமை டெம்ப்ளேட்

கண்டறி, மாற்றம், சரி, or upgrade mopeds, scooters, motorbikes bikes, or similar electric cars. Job Skills Need Restore or modify motorcycle subassemblies, including forks, சிக்னல்களை, tires, or travel organizations, accordingto requirements. Exchange faulty areas arbor power tools , versatile power presses, or presses. Link test systems to ignition moment, evaluate creator

மேலும் படிக்க »