shtëpi / Administrator|Field Work|Supervisor

Administrator|Field Work|Supervisor

Zhvendosja Plant Mbikëqyrësi Job Përshkrimi i kampionit

Basic Job Responsibility Assigns and reviews work of other employees. Kryen të rregullta dhe periodike komente të performancës të vartësve. analizon dhe interpreton mbledh mostra të ujit dhe me avull bimore të ndryshme të energjisë dhe merr veprime korrigjuese sipas nevojës. Siguron përputhshmërinë me procedurat cilësore dhe sasiore të pranuara laboratorike, si dhe udhëzimet e kimisë termocentralit. …

Lexo më shumë »