උණුසුම් පුවත්
නිවස / රැකියා විස්තරය / Social Science Research Description Sample

Social Science Research Description Sample

Assist cultural professionals in other social technology study, questionnaire, and also laboratory. Can help help in quality-control, clinical evaluation, or files operations and prepare conclusions for newsletter.

වෘත්තීය නිපුණතා අවශ්ය හැකි්යාවන්
 • සූදානම්, වෙනස්, and handle considerable directories.
 • Provide assistance with the preparation of undertakingassociated studies, manuscripts, and displays.
 • Get informed consent of their parents or investigation themes.
 • Accomplish multivariate and illustrative mathematical explanations of information, using PC software.
 • Confirm credibility and the accuracy of data entered in sources, correcting any problems.
 • Make furniture, සිතියම්, fact bedding, and reviews that are created outlining study outcomes.
 • Change and submit other expected investigation documents and also methodologies.
 • Develop and apply study quality-control techniques.
 • Net that was execute -centered and library investigation.
 • Present research findings to groups of folks.
 • Execute data-entry and other clerical act as needed for project achievement.
 • Design and develop packages that are specific for jobs including statistical examination and data entry and washing.
 • Code data in prep for computer entry.
 • Provide support inside questionnaire devices such as for instance questionnaires’ ශෛලිය.
 • Screen potential topics to determine their viability as analyze contributors.
 • Provide tests that are standard to analyze topics, or interview study information to gather.
 • Sponsor and timetable study individuals.
 • Observe research participants, and perform any necessary followup jobs.
 • Allocate and control means and laboratory room.
 • Manage survey interviewers’ කාර්යය.
 • Observe clinical items, and bills such as for instance person payment.
 • Conduct requirements tests or talk to customers to look for the types of info and research needed.
 • Obtain specimens such as blood trials, as-required by studies.

රැකියාව ක්රියාමාර්ග අවශ්ය
 • Reading Knowledge-Understanding paragraphs and written paragraphs in work-related docs.
 • Active-Listening-To what other-people assert providing complete attention,, taking time for you to understand the details being produced, නිසි ලෙස ප්රශ්න ඉල්ලා, අතර, නුසුදුසු බව මොහොතක් දී මැඩලීමේ නොවේ.
 • Writing-Conversing effectively written down not as inappropriate for the requirements of the audience.
 • Communicating-Talking to others to share data effectively.
 • Maths-Employing maths to fix problems.
 • Science-Using controlled principles and solutions to remedy difficulties.
 • Critical Thinking-Utilizing reasoning and reasons to recognize weaknesses and the talents of approaches, results or substitute options to troubles.
 • Active-Learning-Comprehending the implications of data that is new for each current and potential problem-solving decision-making and.
 • Learning Approaches-Employing and choosing instructionPEReducational strategies and methods appropriate for the specific situation when learning or coaching fresh things.
 • Monitoring-MonitoringANDEvaluating effectiveness of different individuals, දුරු වීම යනු,, හෝ සංවිධාන වර්ධනයන් නිර්මාණය කිරීමට ෙහෝ නිවැරදි කිරීෙම් කියාමාර්ග ගැනීමට.
 • අන් අය සමාජ Perceptiveness-දැන’ reactions and comprehending as they do why they respond.
 • අන් අය අතින් පාලනය මාර්ගය නවීකරණය ක්රියා’ කටයුතු.
 • Persuasion-Genuine others to improve their brains or actions.
 • Mediation-Getting others jointly and wanting to reconcile variations.
 • ශික්ෂණ-දැනුවත් අන් අය පියවරක් ස්ථාපන.
 • Services Orientation-Actively seeking ways to help persons.
 • Complex Problem Solving-Distinguishing advanced issues and critiquing information that is relevant implement alternatives and evaluate and to build up options.
 • Operations Analysis-Studying requires and item requirements to produce a style.
 • Technology Design-Changing tools or creating and engineering to assist person needs.
 • Tools Selection-Deciding the sort of equipment and tools needed seriously to do a career.
 • ස්ථාපනය-ස්ථාපනය ආකෘති, උපකරණ, වයර්, හෝ යෙදුම් විශේෂාංග ඉටු කිරීමට.
 • Development-Publishing computer programs for purposes that are different.
 • Operations Monitoring-Viewing different symptoms, මොට්ටු, or indicators to ensure there is a device performing correctly.
 • Functioning and Handle-Controlling operations of gear or programs.
 • Maintenance-Performing upkeep that is routine on tools and deciding when and what type of upkeep is necessary.
 • Troubleshooting-Determining causes of managing errors and determining what direction to go about any of it.
 • Fixing-Repairing devices or techniques utilizing the necessary methods.
 • Quality Control Research-Doing assessments and testing of goods, සේවා, හෝ තාක්ෂණික ක්රම කාර්යසාධනය ඇගයීමට හෝ විශිෂ්ට.
 • Wisdom and Decision-Making-Thinking about benefits and the general charges of behavior that are likely to find the one that is best suited.
 • Analysis-Deciding how a program must work and just how improvements in functions, රෝග, and also the environment may affect outcomes.
 • Systems Analysis-Determining steps or indications of system performance along with the actions had a need to increase or correct performance, පද්ධතියේ අරමුණු සාපේක්ෂව.
 • Timemanagement-Managing one’s personal moment as well as others’ වේලාව.
 • Supervision of Savings-Identifying how money will undoubtedly be used to have the work done, මෙම ගාස්තු පොත් තැබීමේ.
 • Operations of Content Assets-Observing and getting to the correct utilization of of services gear, and supplies products needed seriously to do specific operate.
 • සේවක සම්පත්-සංවර්ධනය පරිපාලන, උත්තේජනය, ඔවුන් ක්රියාත්මක වේ පුද්ගලයින් මාර්ගෝපදේශක, ඔබගේ රැකියාව සඳහා ඉහළ ජනයා හඳුනා.
අධ්යාපන සුදුසුකම් අත්දැකීම් අවශ්යතාව
 • ප්රාථමික උපාධිය
 • විශාරද උපාධිය
 • අනුබද්ධ ගේ ප්රමාණය (or additional 2-year diploma)
 • වඩා 1 වසරකට, දක්වා-කිරීමට වසර කිහිපයක් ඇතුළු
කාර්ය සාධක කළමනාකරණ නිපුණතා අවශ්යතාවලින් බැහැර වන
 • SuccessOREnergy – 92.34%
 • ස්ථීරභාවය – 92.84%
 • උත්සාහයක් – 94.90%
 • කළමනාකරණ – 79.21%
 • සහයෝගීතාව – 89.75%
 • තවත් සමහරු සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්නයක් – 86.28%
 • සංස්කෘතික අධ්යක්ෂණය – 84.89%
 • ස්වයං වාරණ – 84.49%
 • මානසික ආතතිය ඉවසීම – 81.65%
 • CustomizationORFlexibility – 91.82%
 • විශ්වසනීයත්වය – 93.95%
 • ගැඹුර පිළිබඳ දැනුවත් – 92.90%
 • අවංකභාවය – 94.09%
 • නිදහස – 94.50%
 • දියුණුව – 87.76%
 • විශ්ලේෂණාත්මක චින්තනය – 93.03%

superadmin ගැන

ද සොයා බලන්න

අයවැය විශ්ලේෂකයෝ රැකියා බදු සැකිල්ල

Study budget estimates for completeness, accuracy, and conformance using techniques and restrictions. Evaluate budgeting and

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *