Hjem / Auditor / Teknisk Internal Auditor Job Description / Roller / Plikter og ansvar Sample

Teknisk Internal Auditor Job Description / Roller / Plikter og ansvar Sample

Stillingsbeskrivelse / Roller / Plikter og ansvar Sample

 • Utføre revisjon feltarbeid ved å gjennomføre intervjuer gjennomgå og observere arbeidet i spørsmålet opprettholde feltarbeid i henhold til revisjonsprogrammet og undersøke relatert dokumentasjon
 • Bistå i revisjon planlegging ved å drive forskning for potensielle revisjoner og delta i møter for å utvikle revisjon og mål
 • Samhandle med felt kunder ved tilsvarende med veiledere og gi tilbakemeldinger og anbefalinger
 • Utarbeide arbeidspapirer og rapportere funn ved å gjennomgå materiale innhentet av bevis forbereder konsise arbeid papirer og dokumentasjon av revisjonsfunn og anbefalinger
 • Følger opp revisjons anbefalinger for å sikre gjennomføring av anbefalte korrigerende tiltak
 • Utfører spesielle prosjekter ved å lære systemer for å hente ut data og evaluere prosesser for å sikre etterlevelse av regelverket
 • Gi ansatte støtte for en rekke styrer og kommisjoner møte og delta i faglige gruppemøter
 • Ordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av revisjoner av generelt system og applikasjonskontroller IT-prosesser prosjektledelse og dataintegritet i samarbeid med næringslivet revisjons spesialister
 • Utnytt kunnskap om systemer og data til å delta i planleggingen av IT integrert revisjoner
 • Ansvarlig for kvalitetssikring og gjennomgang prosesser knyttet til behandling av data data sikkerhetsspørsmål og programmerings retningslinjer
 • Utfør Informasjonsteknologi revisjoner som definert av ledelsen og revisjonsutvalget
 • Identifisere og vurdere organisasjonens s utsatte områder og gi innspill til utviklingen av den årlige revisjonsplan
 • Identifisere utvikle og dokumentere tvistesaker og anbefalinger Kommun eller bistå i å kommunisere resultatene av revisjonen og rådgivning prosjekter til ledelsen
 • Utvikle og vedlikeholde produktive klient og stabsrelasjoner gjennom individuelle kontakter og gruppemøter
 • Representerer internrevisjon på organisatoriske prosjektgrupper på ledermøter og med eksterne organisasjoner
 • Gi eller bistå i å gi opplæring coaching og veiledning til intern revisjon ansatte og eller Care Source eksterne revisorer i å gjennomføre revisjoner og andre revisjonsrelaterte problemstillinger
 • Utkast omfang og mål for individuell revisjon og forberede revisjonsprogrammer
 • Gjennomføre data utvinning analyse og sikkerhets anmeldelser utnytte
 • Fungere som bindeledd med forretningspartnere for å sikre full forståelse for dataflyt dataintegritet og systemsikkerhet
 • Vurdere IT kontrollere elementer for å redusere IT-risiko med hensyn til konfidensialitet integritet og tilgjengelighet av forretningsinformasjon
 • Delta i utviklingen av konsernet Internrevisjonen strategi budsjett og planprosessen
 • Gi innspill til utarbeidelse av årlig revisjonsplan
 • Legge til rette for effektiv utnyttelse av revisjons tid budsjett for å fullføre den årlige revisjonsplanen ved årsskiftet
 • Samarbeid med lag til å planlegge og utvikle tilsynsaktiviteter
 • Gjennomføre revisjonsplaner ved å opprettholde relasjoner med reviderte avdelinger for å få tilgang til deres dokumentasjon rapporter systemer og personell
 • Assist både ledelse og revisjonsutvalget ved å undersøke evaluere rapportering og anbefale forbedringer på tilstrekkelighet og effektivitet av styring s risikoprosesser
 • Identifisere og vurdere vesentlige risikoeksponering i den ordinære plikt
 • Finn ut om passende risikostyringsprosesser er på plass tilstrekkelig og effektiv og anbefale forbedringer
 • Gi sikkerhet om IDB Gruppe risikostyringsprosessen er tilstrekkelig til å beskytte eiendeler omdømme og den løpende driften av konsernets
 • Identifiser kritisk og konsekvens virkningen av risikoeksponering å oppnå målene
 • Evaluere tilstrekkelig og effektiviteten av kontrollene for å redusere risiko omfatter IDB s ledelse Drift og informasjonssystemer
 • Identifisere de etablerte målene for en gi forretningsprosess risikoen for å oppnå
 • Bistå i noen spesielle revisjonsoppdrag eller undersøkelser pålagt av ledelsen
 • Delta i revisjonskomitéer ved å gi inngang fra ansvarsområde
 • Delta i utformingen av den samlede dommen mening om IDB Gruppe risikostyringsprosessen og kontrollsystem til toppledelsen og revisjonsutvalget
 • Gjennomgå interne kontroller og gjøre noen anbefalinger for nødvendige forbedringer
 • Gjennomføre en svindel underslag deteksjon etterforskning forebygging og rapporteringsprogram
 • Internrevisor vil være ansvarlig for å planlegge sine interne revisjonsprogrammet
 • Policy Prosedyrer utføre internrevisjon plan og delta i prosessen og interne kontroll forbedringer
 • Gjennomgå og vurdere funksjon av systemer prosesser og kontroller
 • Identifisere vurdere og evaluere risiko påvirker å oppnå selskapenes målsettinger
 • Evaluere økonomien og effektiviteten med hvilken ressursene tildeles og utnyttes
 • Gjennomgang samsvar med gjeldende retningslinjer planer prosedyrer lover og forskrifter
 • Bistå ledelsen med å identifisere og vurdere strategiske risikoer
 • Utforme revisjonsprogrammer og tilsyn i viktige revisjonsoppdrag følge opp fremdriften i gjennomføringen av anbefalingene
 • Evne til å definere problemer samler inn data etablere fakta og trekke gyldige konklusjoner
 • Etablere hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for å veilede internkontrollen og sikre kvaliteten på sikkerhet tjenester levert
 • Koordinere med de eksterne revisor i områdene ovenfor eventuelt
 • Vellykket utviklet Anti-Fraud Regler og Anti-Fraud Prosedyre
 • Planlegging og utvikling av revisjonsstrategier og prosedyrer ved å utføre risikovurderinger i respons til forretningsrisiko og finansiell risiko
 • Fremstilling av SWOT analyse og testing av sentrale kontroller i forbindelse med forretnings og regnskap prosesser
 • Delta i prosess og intern kontroll forbedringstiltak konferere med ledere og møte med andre i-kostnader på en rekke interne revisjonssaker
 • Demonstrere høye standarder for oppførsel og etikk samt passende dom selvstendighet og skjønn
 • Bistå i etterforskningen av betydelige mistenkte svindel i organisasjonen og varsle Accounting Officer og forvaltning av resultatene
 • Utfører revisjonsfremgangsmåter for å verifisere at kontroller fungerer gjennom testing og intervjuteknikk
 • Analyser og konkluderer på effektiviteten og effektiviteten av kontrollmiljøet
 • Identifiserer kontroll hull og muligheter for forbedring
 • Dokumenterer resultatene av revisjonsarbeidet i samsvar med revisjonsavdelingen og Institutt for interne revisorer IIA-standarder
 • Vurdere vurdere og fremme etterlevelse av interne kontroll politikk
 • Gir råd om internkontroll og deltar i å forbedre interne revisjonsskikk innenfor gruppen
 • All tildelt arbeid og avklaring for å bli oppdatert til ledelsen fra tid til annen

Om Jacob

Sjekk også

Sr Internal Auditor Job Description Sample

Stillingsbeskrivelse / Roller / Duties and Responsibility Sample Working with the Internal Audit Manager

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *