Hjem / Administrator|sjef / Operations Manager Job Description / Roller og ansvar Sample

Operations Manager Job Description / Roller og ansvar Sample

 • Forvalter arbeid volum og bemanning prognoser på daglig ukentlig månedlig kvartalsvis og årlig basis for arbeidsgrupper innenfor Highway Operations enhet av Public Works Department
 • Gir arbeidsstokken planlegging og lastbalansering krav til arbeids topper og daler
 • Gjør justeringer og anbefalinger til planlegging maksimere service og kvalitet, og for å oppnå kundetilfredshet produktivitet tidsplan etterlevelse og økonomiske mål
 • Utvikler og oppdaterer Prosjekter Register
 • Gjennomgang og studier prosjektet spesifikasjonen kontrakten tegninger BOQ elementer
 • Riktig gjennomføring av kontraktsvilkårene i prosjektet
 • Gjennomføre vurdering av effektivitet kvalitet og produktivitet i alle prosjekter
 • Utvikle og etablere innkjøpspolitikk behandler prosedyrer og standarder for ytelse
 • Utvikle Årlig forretningsplan og budsjett for funksjonen
 • Operations Manager vil måtte delta møter med konsulenter underleverandører og klient hovedentreprenør
 • Utføre arbeidet i henhold til de godkjente kjøreplan
 • Riktig koordinering mellom den og underleverandører for tidsriktig tilførsel av materialer og utførelse fungerer som per kjøreplan
 • Sørg for riktig fordeling av materialer arbeidskraft og utstyr i hele prosjektgjennomføringen perioden
 • Driftsleder har overordnet ansvar for en vellykket gjennomføring og overlevering av prosjektet på en riktig måte
 • Sikre kvalitet i gjennomføringen av skikkelig inspeksjon testing
 • Ivareta sikkerheten gjennomføringen ved å utvikle riktig sikkerhetsplan
 • Sørg for at prosjektkostnadene er innenfor budsjettet
 • Godkjenner koster og budsjetter for den samlede samt spesifikke aspekter av prosjektet
 • Forbered evalueringer i samarbeid med Kostnadskontroll avdelingen
 • Track record med anerkjente internasjonale standard selskaper spesielt i Midt-Østen Operations prosjekter
 • En god forståelse av lokal kontraktsrett er nyttig
 • Som Operations Manager vil du være ansvarlig for å nå alle målene satt av forretningsplan samt lagre og arbeidstaker prestasjonsledelse
 • Å lede virksomheten i Operations funksjon for å sikre at operasjonell effektivitet og kundeservice standarder opprettholdes til alle tider
 • Sporing Kontroll overvåke sporing lastebiler for å sikre riktig levering av varer på en riktig måte og oppnå kundetilfredshet
 • Ta opp og overvåke driften utnyttelse for å sikre jevn og rettidig levering av varer
 • Intern Regelmessig interaksjoner med transport til å gi opp oppdatert på fremdriften mot strategiske mål og rapportere eventuelle vesentlige forhold
 • Regelmessig interaksjon med alle relaterte avdelinger involvert i operasjoner for å gi innsikt og veiledning knyttet til feltet av arbeidet overvåke operasjoner fremgang og løse kritiske spørsmål
 • Regelmessig interaksjon med direkte gruppemedlemmer til å administrere og overvåke ytelsen til funksjonen gi veiledning og forvalte den dag-til-dag operasjoner
 • Ekstern tredjepart Contractors offentlige enheter
 • Planer styrer og overvåker plikter motorveien driftspersonell
 • Arbeidet er utført i regi av anlegg direktør
 • Godkjenner planene utviklet av veiledere og arbeider med ledelsen for å kommunisere og fylle tidsplaner og håndtere unntak prioritering når det trengs
 • Vurderinger pågående resultat til mål
 • Tar korrigerende tiltak med autorisasjon eskalere etter behov
 • Leder og fører tilsyn utvikling av den årlige arbeidsplanen som skisserer mål og målsettinger for konstruksjons- og vedlikeholdsbehov
 • Deltar i daglig ukentlig månedlig og årlig planprosess som hensiktsmessig
 • Utfører alle plikter og ansvar i en riktig og effektiv måte i samsvar med etablerte retningslinjer for å oppnå de overordnede målene i denne posisjonen
 • Prosjekter en gunstig bilde av fylkes å markedsføre sine mål og målsettinger og fosterhjem og styrke offentlig anerkjennelse og aksept av alle sine områder av bestrebelser
 • Utfører andre oppgaver og ansvar som er nødvendig eller forespurt
 • Kunnskap om og evne til å utnytte en datamaskin og nødvendig programvare
 • Analytiske ferdigheter og statistisk bakgrunn
 • Gode ​​mellommenneskelige og kommunikasjonsevner
 • Evne til å kommunisere effektivt både muntlig og skriftlig
 • Evne til å håndtere flere konkrete og abstrakte variabler i å arbeide ut tilnærminger til store problemer
 • Evne til å utøve skjønn besluttsomhet og kreativitet som kreves i kritiske og eller uventede situasjoner som involverer moderat risiko for organisasjonen
 • Koordinerer og overvåker arbeidet med eksterne entreprenører leverandører og konsulenter som er tildelt
 • Vellykket gjennomføring av arbeidet krever en omfattende bakgrunn samt ferdigheter i å koordinere avdelings arbeid
 • Prioriterer og tildeler tilgjengelige ressurser og evaluerer tjenesteleveransen gir anbefalinger for forbedringer og sikrer maksimal effektiv tjenesteproduksjon
 • Styrer og deltar i utvikling og forvaltning av Divisjon budsjett oppsyn med budsjettet for Divisjon
 • Gir kompleks assistanse til Public Works direktør utarbeider og presenterer ansatte rapporter og annet nødvendig korrespondanse
 • Gjennomfører en rekke organisatoriske studier undersøkelser og operasjonelle studier anbefaler modifikasjoner tildelt programmer retningslinjer og prosedyrer som passer
 • Koordinater tildelte tjenester og aktiviteter med de andre divisjoner og utenfor etater og organisasjoner
 • Overvåker endringer i regelverk og teknologi som kan påvirke driften implementerer politikk og prosessuelle endringer etter godkjenning
 • Mottar undersøker og svarer på problemer og klager på en profesjonell måte identifiserer og rapporterer funn og tar nødvendige korrigerende tiltak
 • Reagerer på drift vedlikehold og reparasjon krisesituasjoner som kreves
 • Organisasjon og ledelse praksis som brukes på utvikling analyse og evaluering av programmer politikk og operative behovene til den tildelte divisjon
 • Generelle prinsipper for risikostyring knyttet til funksjonene i tildelt område
 • Sikkerhets prinsipper og praksis for den tildelte operative arbeidet
 • Journalføring prinsipper og prosedyrer
 • Moderne kontor praktiserer metoder og datautstyr
 • PC-programmer knyttet til arbeidet
 • Engelsk språkbruk grammatikk rettskrivning ordforråd og tegnsetting
 • Administrere og overvåke komplekse prosjekter på tid og innenfor budsjett
 • Plan organisere timeplanen tildele gjennomgang og evaluere arbeidet i staben
 • Evaluere og utvikle forbedringer i driften prosedyrer retningslinjer eller metoder
 • Forskning analysere og teste nye metoder prosedyrer og teknikker for driften
 • Utarbeide klare og konsise rapporter korrespondanse retningslinjer prosedyrer og annet skriftlig materiale
 • Analyser tolke sammenfatte og presentere administrative og tekniske informasjon og data på en effektiv måte
 • Etablere og vedlikeholde en rekke innlevering journalføring og sporingssystemer
 • Organisere og prioritere en rekke prosjekter og flere oppgaver på en effektiv og hensiktsmessig måte å organisere eget arbeid prioritere og møte kritiske tidsfrister
 • Bruk takt initiativ klokskap og selvstendig dømmekraft innenfor generelle retningslinjer elle og juridiske retningslinjer
 • Operations Manager må være i stand til å håndtere prosjekter som kan innebære sensitive miljø politiske eller personalsaker
 • Operasjonen Manager har totalansvar for å sikre at alle forpliktelsene i avtalen mellom kunden og selskapet er oppfylt
 • Operasjonen Manager-fører avtalen for å sikre at prosjektet er planlagt utformet anskaffet bygget og satt i drift i løpet av tiden pris kvalitet og ytelse spesifikasjonene som er avtalt med Kunden
 • Operasjonen leder representerer selskapet når du arbeider med klienten så vel som med andre organer som underkonsulenter og offentlige etater
 • Kommunisere på regelmessig basis med alle parter interne og eksterne ved hjelp av ansikt til ansikt møter og andre midler
 • Sørg for at alle selskapets kontraktsmessige og juridiske forpliktelser er oppfylt til tilfredsstillelse av klienten
 • Hold Selskapets ledelse informert ved første anledning av eventuelle problemer med Kunden oppfatning av selskapets ytelse
 • Organisere og administrere den tildelte prosjektteam for å fullføre prosjektet slik at alle prosjektmedarbeidere er helt fortrolig med prosjektets mål
 • Sikre at alle nødvendige PPE er gitt til ansatte
 • Opprettholde registreringer av befaringer av prosjektgruppen ansatte
 • Problemet oppgave instruksjoner til Design Manager og Task Leaders
 • Organisere prosjektmøter med jevne mellomrom for å se virkelige fremskritt koste å fullføre identifisere problemområder og godtar utbedringstiltak
 • Sørg for at utgifter og implementering av arbeidstimer og kostnader er riktig overvåkes kontrollert og rapportert til selskapets ledelse og til oppdragsgiver som passer
 • Identifisere negative trender som kan påvirke programmet og eller kostnadsprognoser og iverksette nødvendige tiltak for å redusere dem
 • Møte på selskapets måneds Operasjonell Project Review møte for å rapportere på den generelle status for prosjektet
 • Der det er relevant besøke arbeidsplassen med jevne mellomrom en anmeldelse på første hånd sikkerhet faktiske fremdriften
 • Evne til strategisk plan og koordinere bevegelser i hele anlegget
 • Sterke organisatoriske og lederegenskaper for en mangefasettert arbeidsmiljø
 • Bruk en coaching veiledning stil lederskap for å støtte og utvikle driftsteam
 • Utleie utdanner utvikle og overvåke ledelse og ansatte i frontlinjen for å møte selskapets standarder og for å sikre vellykket drift av verksted
 • Møt selskapets mål for inntekter generasjon lønnsomhet og økonomiske standarder ansatt oppbevaring og kundetilfredshet
 • Håndtere eskalert etter behov
 • Gi retning til teamet om oppgaver og mål
 • Sikrer trygt arbeidsmiljø er etablert og opprettholdt
 • Track record møte- selskapets operasjonelle standarder og inntekter mål
 • Må være i stand til å multi-oppgave i et hektisk miljø
 • Gode ​​skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • ferdighets Computer Microsoft Office-produkter databaser
 • Track record for å møte målene innenfor etablerte tidslinjer Anbefalte
 • Forbered kontrakter og forhandle revisjoner endringer og tilføyelser til kontraktsfestede avtaler med arkitekter konsulenter kunder leverandører og underleverandører
 • Forberede og sende budsjettforslag fremdriftsrapporter eller kostnader sporing rapporter
 • Tolke og forklare planer og avtalevilkår til administrative ansatte arbeidere og kunder som representerer eieren eller utvikleren
 • Plan organisere eller direkte aktiviteter opptatt med bygging eller vedlikehold av konstruksjoner anlegg eller systemer

Om Jacob

Sjekk også

General Manager Job Description Sample

Stillingsbeskrivelse / Roller og ansvar Sample Må ha omfattende kunnskap om condominium operasjoner anlegget …

6 kommentarer

 1. Takknemlighet til min far som informerte meg om dette nettstedet,
  denne bloggen er faktisk bemerkelsesverdig.

 2. Hei der! І har mange gode kommentarer og spørsmål
  ta hensyn til B2B salgsleie og manglende spesialiserte nisjer.
  Vi har B2B markedsføringsliste for nisjene, inkludert IKT-forhandlere, Likevel er det vanskelig å håndtere hvert enkelt forutsigbart forretningsmarked for praktiske forklaringer.
  І begynner ɑ Ønskeliste over alle de mest ønskede spesialiserte nisjene.
  Slipp flere nisjemarkeder, og jeg vil sikkert prøve det
  skrap B2B-lederne for deg og gjør dem tilgjengelige på nettet
  nettstedet. Takk

 3. hei og takk for informasjonen din - det har jeg absolutt
  hentet noe nytt her. Jeg gjorde imidlertid kompetanse a
  få tekniske punkter ved bruk av dette nettstedet, som jeg opplevde
  å laste inn nettstedet mange ganger før jeg kunne få det til å laste ordentlig.
  Jeg lurte på om webhotellet ditt er OK? Ikke at jeg klager, men ganger med langsom lasting vil ofte påvirke plasseringen din i google og kan skade den høye kvalitetspoengene hvis annonser og markedsføring med AdWords.
  Uansett legger jeg denne RSS til e-posten min og kan se etter mye mer av dine respektive fascinerende
  innhold. Forsikre deg om at du oppdaterer dette igjen ganske snart.

 4. Flott blogg! Er temaet ditt skreddersydd, eller lastet det ned fra et sted?
  Et tema som ditt med noen få enkle justeringer ville virkelig få bloggen min til å skinne.

  Gi meg beskjed hvor du fikk designet. Jubel

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *