rumah / Auditor / Sr Penerangan Internal Auditor menerusi / peranan / Tugas dan Tanggungjawab Contoh

Sr Penerangan Internal Auditor menerusi / peranan / Tugas dan Tanggungjawab Contoh

Deskripsi kerja / peranan / Tugas dan Tanggungjawab Contoh

 • Bekerja dengan Pengurus Audit Dalaman anda akan terutamanya bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasan audit dalaman sebagai sebahagian daripada rancangan Audit Dalaman tahunan yang ATP
 • individu yang berfungsi secara bebas di bawah pengawasan umum dengan latitud besar untuk inisiatif dan pertimbangan bebas
 • Melaksanakan semakan khas atas permintaan pengurusan
 • Melaporkan pemerhatian penglibatan dan membuat cadangan untuk membetulkan keadaan yang tidak memuaskan meningkatkan operasi dan mengurangkan kos
 • Merancang dan melaksanakan tugasan mengikut piawaian Audit diterima
 • Melaksanakan Kewangan Operasi Audit Audit Pematuhan Audit dan Pengurusan Risiko
 • Menilai kecukupan dan keberkesanan kawalan pengurusan
 • Mengkaji diberikan aktiviti organisasi dan berfungsi untuk Audit Dalaman
 • penilaian risiko menjalankan jabatan yang ditugaskan atau kawasan berfungsi dalam garis masa ditubuhkan diperlukan Mewujudkan program-program audit berasaskan risiko
 • Secara lisan berkomunikasi penemuan kepada pihak pengurusan kanan dan menggubal laporan yang lengkap dan komprehensif kawasan audit
 • kemahiran komunikasi yang sangat baik dan profesionalisme dalam menggunakan program perakaunan
 • Juruaudit Dalaman yang berkelayakan adalah diperlukan untuk
 • Audit meliputi pelbagai jabatan tempat di [nama syarikat] dan menumpukan kepada kedua-duanya dan proses operasi
 • Sebagai tambahan, anda akan membantu dalam melaksanakan tindakan susulan mengenai status pelan tindakan pengurusan tertunggak dan menyokong penyediaan laporan berkala kepada Jawatankuasa Audit
 • Kerja di bawah arahan am Pengawal City tidak mempunyai tanggungjawab penyeliaan
 • Melaksanakan kerja lapangan audit dengan mengadakan temu bual mengkaji dan memerhatikan kerja berkenaan mengekalkan kerja lapangan mengikut program audit dan memeriksa dokumen sokongan yang berkaitan
 • Membantu dalam perancangan audit dengan menjalankan penyelidikan bagi audit potensi dan mengambil bahagian dalam mesyuarat untuk membangunkan skop audit dan objektif
 • Berinteraksi dengan pelanggan bidang oleh sepadan dengan penyelia dan memberikan maklum balas dan cadangan
 • Menyediakan kertas kerja dan melaporkan penemuan dengan mengkaji bahan-bahan yang diperoleh oleh bukti menyediakan kertas kerja ringkas dan mendokumenkan penemuan audit dan cadangan
 • Susulan kepada cadangan audit untuk memastikan pelaksanaan tindakan pembetulan disyorkan
 • Melaksanakan projek-projek khas oleh sistem untuk mengeluarkan data dan menilai proses pembelajaran untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan
 • Memberi sokongan kakitangan di pelbagai papan dan komisen menghadiri dan mengambil bahagian dalam mesyuarat kumpulan profesional
 • Mengikut perkembangan trend baru dan inovasi dalam bidang perakaunan dan dalaman bidang pengauditan sebagai terpakai bagi City

Mengenai Jacob

Semak juga

Sr Internal Auditor Job Description Contoh

Deskripsi kerja / peranan / Tugas dan Tanggungjawab Contoh Bekerja dengan Pengurus Audit Dalaman …

Tinggalkan pesanan

alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *