rumah / Runcit / Retail Penerangan Auditor menerusi / Peranan dan Tanggungjawab Contoh

Retail Penerangan Auditor menerusi / Peranan dan Tanggungjawab Contoh

Deskripsi kerja

 • Kerja dalam persatuan rapat dengan jenama runcit untuk memastikan sokongan untuk kesinambungan perniagaan dan mengelakkan kegagalan perkhidmatan
 • Mahir dengan semua Kontrak semasa di tempat dan memperoleh perkhidmatan yang terbaik daripada mereka
 • Mencadangkan model Integrasi bekalan dan pengurusan permintaan di dalam dan di syarikat-syarikat untuk mencapai pengurangan kos dan keuntungan kepada Ketua Rantaian Pembekalan – Runcit
 • Menyokong pelaksanaan terbaik operasi rantaian bekalan amalan menyelidik perkembangan dalam semua aspek rantaian bekalan
 • Kerja sempena rapat dengan semua pelanggan dalaman untuk memastikan bahawa keperluan mereka dengan jelas memahami dan langkah-langkah yang diambil untuk bertemu dengan mereka
 • Menyokong Peningkatan Berterusan pelbagai program kerja dalam perniagaan semasa
 • Monitor perkembangan mengenal pasti dan menyokong pelaksanaan amalan terbaik antarabangsa
 • Commercials gudang Pengoptimuman
 • Mengarahkan dan atau melaksanakan kajian prosedur kawalan dalaman dan keselamatan untuk sistem di bawah pembangunan dan atau penambahbaikan kepada sistem semasa
 • Menilai pelaksanaan pembangunan aplikasi sistem maklumat dan pemprosesan risiko bahawa perhatian audit waran
 • Mengarahkan kakitangan audit dalaman semasa melaksanakan tugasan audit dirancang dan melaporkan keputusan
 • Menjalankan analisis dan keselamatan pengekstrakan data ulasan menggunakan alat perisian
 • Bertindak sebagai penghubung dengan rakan kongsi perniagaan IT untuk memastikan pemahaman penuh integriti data aliran data dan keselamatan sistem
 • Menilai elemen kawalan teknologi maklumat untuk mengurangkan risiko IT mengenai integriti kerahsiaan dan ketersediaan maklumat perniagaan
 • Rancangan dan melaksanakan audit platform teknologi pelayan pelanggan dan menilai IT kawalan dalaman dan berkerjasama dengan pengurusan untuk mengenal pasti tindakan yang diperlukan
 • Menyediakan dan hadiah bertulis dan laporan secara lisan kepada reka bentuk dan keberkesanan sistem dengan cadangan untuk menambah baik operasi dan susulan pelaksanaan
 • Berunding dengan dan menasihati Ketua Audit Dalaman mengenai pelbagai isu operasi yang berkaitan dengan sistem maklumat berkomputer dan operasi perniagaan umum seperti yang diperlukan
 • Melakukan kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diberi oleh Ketua Audit Dalaman
 • Memberi sokongan audit untuk semua aspek proses pematuhan
 • Ulasan melakukan ujian kawalan dalaman yang telah dilaksanakan sempena bersama sumber dan kakitangan juruaudit dalaman
 • Membangunkan memberikan cadangan dan pelan pemulihan kepada pihak pengurusan untuk peningkatan kawalan
 • Mengkaji semula dan menilai keputusan operasi lokasi audit dan mengenal pasti isu-isu dan memberikan cadangan yang wajar
 • Atas permintaan mengambil bahagian dalam penilaian perakaunan struktur kawalan dalaman perniagaan usaha niaga baru
 • Prestasi penilaian perniagaan kewangan dan risiko proses setiap tahun
 • Keperluan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perakaunan s
 • kemahiran komunikasi yang baik secara lisan dan bertulis
 • Pengetahuan Seksyen 404 peraturan-peraturan SEC
 • Mengambil bahagian dalam audit runcit bagi cawangan dan lain-lain jabatan yang berkaitan bahagian
 • Mencadangkan cara-cara mendapatkan menganalisis dan menilai data bukti
 • Perlakuan dan membantu dalam menilai objektif strategi dasar piawaian prosedur
 • prestasi dan keberkesanan kawalan dalaman bagi kawasan perniagaan yang berbeza di cawangan
 • Membantu dalam membangunkan program audit mengemas kini di bawah pengawasan Audit
 • Menyediakan bantuan teknikal kepada rakan-rakan dalam menyusun penggubalan
 • dan melengkapkan audit kerja lapangan
 • Urus niaga ulasan mendokumenkan laporan rekod dan kaedah untuk ketepatan dan
 • Menyelaraskan dengan kakitangan dari pelbagai cawangan dan bahagian jabatan berkaitan untuk mendapatkan
 • maklumat yang diperlukan untuk aktiviti-aktiviti audit dalaman
 • Menyediakan kertas kerja bahawa rekod dan meringkaskan data projek audit yang diberikan
 • Mengadakan perbincangan awal kekurangan jelas dengan kakitangan operasi untuk mengesahkan dan mendapatkan penjelasan dan sebab-sebab bagi setiap kekurangan jelas dan dokumen
 • Menjalankan aktiviti-aktiviti audit dalaman mematuhi manual Audit Dalaman yang berkaitan

tentang superadmin

Semak juga

Penganalisis runcit Job Description Contoh

Job Description Kerja dalam persatuan rapat dengan jenama runcit untuk memastikan sokongan untuk kesinambungan perniagaan …

Tinggalkan pesanan

alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *