Шуурхай мэдээ
Нүүр хуудас / инженер|техникч / Үндсэн инженер техникч Ажлын байрны тодорхойлолт / үүрэг / Үүрэг, хариуцлага дээж

Үндсэн инженер техникч Ажлын байрны тодорхойлолт / үүрэг / Үүрэг, хариуцлага дээж

Ажлын байрны тодорхойлолт / үүрэг / Үүрэг, хариуцлага дээж

 • зааврын дагуу пропорциональ жижиг инженерийн төсөл барилгын ажлын хяналт шалгалт, бүрэн зураг газрын зураг болон бусад баримт бичгийг гүйцэтгэх зохицуулах үүрэгтэй
 • дээд шатны инженерийн ажилтнууд ерөнхий хяналтыг хүлээн авах
 • боломжийг удирдамж суралцах хангах, зөвлөгөө инженер техникч I нь хар тугалга болдог
 • Үүсгэдэг ба шинэчлэл газрын зураг чимэглэл хүснэгт, зураг төсөл төлөвлөж байна
 • гэрээт болон орон гэрийн нь бүртгэл газрын зураг болон холбогдох бичиг баримтыг дурддаг инженерийн талаар мэдээлэл өгнө
 • Судалгааг барилгын талбай тооцоолдог ангийн хилийн шугам тодорхойлж, техникийн асуудлыг тодорхойлох
 • даалгаснаар ус ариутгах татуурга болон шуурга бохир усны шугам байрладаг
 • хангамж үйлчилгээ худалдан авах тендерийн баримт бичиг, тодорхойлолт бэлтгэх, тоног төхөөрөмж бэлтгэж, үнийн санал авсан
 • чимэглэл гэрчилгээ нь төрөл бүрийн төрөл бүрийн уулзалт, танилцуулга нь харааны аппарат бэлтгэдэг
 • бүх хотын аюулгүй байдлын журам нь дараах
 • ижил төстэй шинж чанар буюу түвшин бусад үүргийг гүйцэтгэж
 • өнцөг газар зай, ргэлжилнэ тооцохдоо хэрэглэж зэрэг Тригонометр
 • Анхан шатны судалгааны арга барил, үйл ажиллагаа
 • Инженерийн төсөл боловсруулах, зураг төсөл нэр томъёо арга туршлага, арга техник
 • AutoCAD болон GIS
 • Үндсэн судалгааны арга барил, үйл ажиллагаа
 • Инженерийн үндсэн арга, журам
 • Барилгын хяналтын үйл ажиллагаа, журам
 • Стандарт албан журам, үйл ажиллагаа
 • тоо хурдан шуурхай, үнэн зөв унших, математик тооцоо хийх
 • хурд, үнэн зөв нь дундаж Инженер ба математик тооцоолол хийх
 • судалгаа, механик багаж хэрэгсэл, багаж хэрэгслийг боловсруулах ашиглах болон тусламж
 • Ойлгох, аман болон бичгийн заавар, схем дагах
 • тодорхой харилцах, товч, амаар болон бичгээр аль аль нь
 • тайлбарлах суралц, нийслэлийн бодлого журмыг хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хэрэглэх
 • нь амархан сэргээх маягаар бүртгэлийг зохион байгуулах
 • орчин үеийн оффисын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нь төрөл бүрийн үйл ажиллагаа
 • нь цэвэр, мэргэжлийн төрхийг хадгалах
 • амаар болон бичгээр заавар, чиглэл дагана
 • үр дүнтэй амаар болон бичгээр харилцах
 • Бий болгох, ажлын явцад холбоо эдгээр нь үр дүнтэй ажил хэргийн харилцааг
 • Үйлдлийн компьютер болон холбогдох
 • Уншиж, ойлгох зураг
 • математикийн тооцоог гүйцэтгэх
 • зураг төсөл боловсруулах зураг төсөл болон холбогдох баримт бичгийг газрын зураг
 • Зохицуулах, барилгын төслүүдийг шалгаж
 • Аман болон бичгийн харилцааны харилцан солилцох, мэдээлэл дамжуулах, ажлын удирдамж хүлээн авах хангалттай
 • судалгааны барилгын менежмент, иргэний, эсвэл холбогдох талбарыг боловсруулах нь хараат зэрэгтэй
 • Үйл явц ба халдлага нь зөвшөөрөл програм баталдаг
 • Сэтгэгдэл болон олон нийтийн баруун-ийн зам дотор ажил хийх замын хөдөлгөөний хяналтын төлөвлөгөө шалгадаг
 • олон нийтийн ажил, ашигтай төслүүдийн техникийн төлөвлөгөө шалгаж оновчтой хотын оногдуулсан хөгжлийн нөхцөл, орон нутгийн код заалтын хэрэгжилтийг даатгуулах
 • тооцоолж гарч гаргадаг, олон нийтийн ажил, нийтийн барилгын төслийн тоо хэмжээ, өртөг зардлын тооцоог шалгаж ба тендерт хуудас бэлтгэх
 • асуулт хариулт болон инженерийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд мэдээлэл өгнө
 • Байрладаг хэрэгсэл төлөвлөгөө болон салбарын үл хөдлөх хөрөнгийн шугам болон бусад мэдээллийг easements
 • Олон нийтийн төслүүдийг ажилладаг барилгын төлөвлөгөөг бэлтгэж
 • шинж чанар нь хууль эрх зүйн тайлбарын талаар математик тооцооллыг бэлтгэж, сайтуудын эрх зүйн тайлбар бичжээ
 • одоо байгаа хотын хэрэгслүүдийг санал болгож буй төсөл сайжруулах талаархи мэдээллийг төрөл бүрийн хэрэгсэл компаниудад олгодог
 • Дурддаг ариутгах татуурга судалгаа дурсгалт мэдээлэл жишиг тогтоодог баруун-ийн зам гэх мэт
 • хувийн иргэдийн хувийн инженерийн компаниуд, үл хөдлөх хөрөнгийн компаниуд болон Засгийн газрын бусад байгууллагуудад
 • үйл ажиллагааны иргэдэд зөвлөгөө өгөх олон нийтийн сонсголын мэдэгдэл бичлэгүүдийг хотын авсан байх ёстой
 • Худалдан авалт болон дизайны хэлтсийн мэргэшсэн Албан тасалгааны хангамж, тоног төхөөрөмж арчилж
 • Төсөл боловсруулах техникч ажил нь эн тэргүүнд
 • Судалгааны багийн гишүүд нь олон нийтийн ажил төслийг гаргаж тавих зорилгоор шаардлагатай мэдээлэл авсан хүсэлт судалгаа мэдээллийг ашиглан төслийн талбайгаас урьдчилсан газрын гадарга татаж
 • зураг гэх мэт барьсан бичлэг зураг шалгалт болон шинэчлэлтүүд дээр эцсийн төсөлд ямар нэг өөрчлөлт буюу нэмэлт төлөвлөхөд
 • онцлог Судалгааны үр дүнг баталгаажуулахын тулд төслийн талбай эсвэл судалгааны газар хээрийн шалгалт танил болсон болгодог
 • Шаардлагатай координат хотын талбар багийн хамтран ажиллах зэрэг өөрчлөлт, сайжруулах ажлын захиалга бэлтгэж, гүйцэтгэсэн ажлын шалгалт оролцож
 • Насанд хүрээгүй нийслэл сайжруулах төсөл дээр сайжруулалт Designs
 • газрын зураг, төлөвлөгөө өөрчлөлт, хэрэгсэл нь нүүлгэн шилжүүлэхээс зөвлөж байна
 • шаардлагын дагуу холбогдох үүрэг гүйцэтгэж байгаа
 • замын газрын хөгжил, ашигтай нөхцөл мэдээлэл цуглуулах ашиглаж Стандарт судалгаа, тайлагналын арга талаарх мэдлэг
 • Барилгын төслийн янз бүрийн асуудлаар хотын ёслолууд
 • Зарчим, судалгаа, боловсруулах туршлага
 • өнцөг газар зай, ргэлжилнэ тооцохдоо хэрэглэж зэрэг Тригонометр
 • Компьютерийн хэрэглээ, инженерийн програмууд

Жейкобын тухай

хариу үлдээгээрэй

Таны и-мэйл хаяг хэвлэгдсэн байх болно. Шаардлагатай талбарууд гэж тэмдэглэгдсэн байна *