ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്
വീട് / Tips / വായിക്കാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് നേതൃത്വം കുറിച്ച് മികച്ചത് നുറുങ്ങുകൾ

വായിക്കാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് നേതൃത്വം കുറിച്ച് മികച്ചത് നുറുങ്ങുകൾ

എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഒരു നേതാവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നേതൃത്വം വൈദഗ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്ഥലം സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വയം ലഭ്യമായ? നിങ്ങൾ ശരിക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ അധികരിച്ച കടന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പലിശ മാനദണ്ഡമാണ്. അടുത്ത ലേഖനം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേതൃത്വം കഴിവുകൾ എന്നിവ സഹായിക്കുക എന്നത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഒരു അത്ഭുതകരമായ നേതാവാകാൻ വാങ്ങുക ൽ, നിങ്ങൾ സത്യസന്ധത ആവശ്യമാണ്. ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കോഴ്സ് ആളുകളെ നയിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം വരുത്തുന്നുവെന്ന് അരുതാത്തതു. പിന്തുടരുന്നത് സത്യസന്ധതയും കാണും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആളുകളുമായി സത്യസന്ധത ശ്രമിക്കണം, അത് പോലെ ശരിയായി സത്യസന്ധത അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ മുറപ്രകാരം.

സത്യസന്ധത ഒരു നേതാവ് ജീവിതകാലമത്രയും നിർണായകമാണ്. ഫലപ്രദമായ നേതാക്കൾ വിശ്വസ്തനായ ആകുന്നു. നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ഓപ്പറേറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം മറ്റ് ആളുകളുമായി സ്ഥിരതയാർന്ന നിഷ്കളങ്കരായ ഉറപ്പാക്കുക. അവർ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും കഴിയും പോലെ തോന്നി വന്നാൽ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടുതൽ രസിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ധാർമിക ഒരു നല്ല നേതാവ് മാറി ഒരു അവശ്യ സ്ഥാനം പ്രകടനം. നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ തഫ്സീറുകള് ആയിരിക്കും എന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം പുലികളും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ആ പാതയിൽ ഇറങ്ങാതവണ്ണം മാറ്റിനിർത്തുക. അവിടെ നിന്നു ധാർമിക മറ്റൊരു കൂട്ടം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാകും എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ശരിയായ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആയിരിക്കണം.

വളരെ നല്ല എന്റർപ്രൈസ് നേതാവാണ്, നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക യാതൊരു നിങ്ങളുടെ ധാർമിക കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. താങ്കൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മത്സരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതു എന്തു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചെയ്യും, പിന്നെ അത് ഒരു ഇതര കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടേതാണ് രണ്ടേ മത്സരം ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ കുറയുകയും ഇല്ലാതെ മത്സരിക്കാൻ വിദ്യകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഗെയിം താമസിക്കാൻ ഒരു പുതിയ വഴി കണക്കാക്കുക എങ്കിൽ, സന്തോഷം ആയിരിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ടീം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നേതാവായി ശരിക്കും നിർണ്ണായകമാണ്. പ്രോത്സാഹനം എങ്ങനെ നൽകാൻ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ൽ പ്രചോദനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം വരുത്തുക. വ്യക്തിഗത ജോലികൾ പുറമേ ഒരു ലക്ഷ്യം ചെലുത്തുന്നതായി ബദലായി, ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് പ്രചോദനം.

നിങ്ങൾ ഒരു പൂർണ്ണമായ ബിസിനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എല്ലാ ആളുകൾ വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചില കാര്യം ചെയ്തു കിട്ടിയാൽ, ഒരു വലിയ നേതാവ് നേർക്കാണ് അവരുടെ ജീവനക്കാരെയും സംവിധാനം. നിങ്ങൾ വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നൽകി തൊഴിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കരുതാമോ. എല്ലാവരുടേയും പുരോഗതി സംസാരിക്കാവുന്ന മാസം ലക്ഷ്യം യോഗങ്ങൾക്കു മാസം പിടിക്കുക.

നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് ന് മൂഡ് പരിസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാനും വിലയിരുത്താൻ ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം സമ്പാദിക്കണം. അവർ ശരിക്കും എത്ര നേരം അനുവദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ ചില കൊണ്ടുവരിക. ശുപാർശകൾ തുറക്കും, ആയിരിക്കണം പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ബന്ധങ്ങൾ ഉറച്ച ന് ഓപ്പറേറ്റ്.

നേതാക്കൾ സംവാദം വളരെ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ. ഒരു വലിയ നേതാവ് എല്ലാ പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് കേൾക്കാനും ആണ്. നിങ്ങൾ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ കേൾക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ തൊഴിലാളി ഇനം പോലെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? അതോ അതും തൊഴിൽ ആണ് കണക്കാക്കുക. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെ ഗണ്യമായി അതിശയിപ്പിച്ചേക്കാം വേണ്ടി.

ശക്തമായ നേതാക്കൾ അവരുടെ കുറവുകളെ അവരുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ. നിങ്ങൾ ദുരഭിമാനിയുമായിട്ടുള്ള എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പരിഗണന അടക്കാൻ.

വളരെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ വരെ സ്വന്തമാക്കി. ഇല്ല വ്യക്തി നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ വരെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള, അവരെ തെറ്റുതിരുത്താനും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവ് ഒരു ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ആണ്. അതു നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കും, അവർ പോലെ. പടർത്തുകയും പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നതും ഗ്രാൻഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ല, അത് താഴ്മയും ബഹുമാന്യവുമായ ആണ്.

ഒരു പിശക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ നേതാവ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത പ്രതിസന്ധികളും ഉപയോഗിക്കും, പകരം വിമർശിക്കാൻ ഒരു അവസരം. ബുദ്ധിമുട്ട് അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചർച്ച അവരെ ഒരു വലിയ പിന്തുണയ്ക്കും.

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പുതിയ നേതൃത്വം കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ തിരയുന്ന വരുത്തുക. ചില പാഠങ്ങൾ നേടുക അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി നയിക്കാൻ എങ്ങനെ പുതിയ വൈദഗ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സാധാരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശില്പശാലകൾ പോകുക. വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ രീതികൾ കഴിവുകളും സാധാരണയായി ഉണ്ട്. അപ്-ടു-തീയതി സ്വയം നിലനിർത്താൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

പേർസണൽ ഫലപ്രദമായി സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാം. കേൾക്കൽ ഒരു നേതാവ് ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ വിമുഖത. ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫ് ബ്രഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അനുസരിക്കാത്ത നടിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുക. ആരെങ്കിലും പരാതി എങ്കിൽ, അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ.

വാതിൽക്കൽ നിങ്ങളുടെ അഹം പരിശോധിക്കുക, ജീവനക്കാരുടെയും നിന്നും നിങ്ങളുടെ ദൂരം കാക്കുന്നു ഒരിക്കലും. ഒരിക്കലും ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഒരിക്കലും, നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ പ്രധാന ഒരു സംഘം പോലും. നിങ്ങളുടെ സ്വയം എല്ലാം കഴിക്കും പുറത്തു ശ്രമിക്കരുത്. ഒടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രൂ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കുറവുമാണ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തകർക്കുന്നു, അങ്ങനെ പഴയത് എല്ലാവർക്കും ഗുരുതര തോന്നിത്തുടങ്ങി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ.

നല്ല നേതൃത്വം ഒരു കമ്പനിയുടെ നേട്ടം നിർണ്ണായകമാണ്. എങ്കിൽപ്പോലും, നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നിയമങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവ് കഴിഞ്ഞില്ല തോന്നി കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഷരീഫും ഈ പോസ്റ്റ് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ.

ജേക്കബിനെക്കുറിച്ച്

ഒരു അഭിപ്രായം

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *