ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്
വീട് / ജോലി വിവരണം / Electrical Drafters Job Description Template

Electrical Drafters Job Description Template

, Work Academics

Train lessons in work that is social. Incorporates both teachers generally employed in instructing and people who execute a mix of study and coaching.

തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യകത
 • തോക്കിന്റെ കാഞ്ചി, സുഗമമാക്കുന്നതിന്, and modest class conversations.
 • Assess and class studentsI class operate, assignments, and papers.
 • Make and produce speaks to undergraduate or graduate students on issues including family behaviour, youngster and adolescent mental-health, and societal input evaluate.
 • Keep abreast of improvements within the area by chatting with peers, examining recent novels, and participating in specialist seminars.
 • Carryout investigation in a particular area of information and publish information in textbooks, professional publications, or electric marketing.
 • Make class resources for example syllabi, preparation handouts, and responsibilities.
 • Supervise internship, graduate or undergraduate training, and research work.
 • Preserve regularly scheduled office hrs to encourage and assist learners.
 • തയ്യാറാകുക, നിര്ണ്ണയിക്കുക, and modify program content, curricula, course supplies, and types of teaching.
 • Collaborate with colleagues and area firms to handle training and study problems.
 • കൂട്ടിച്ചേർക്കും, കൊടുക്കുക, and grade examinations, or assign this work.
 • Guide individuals on professional and academic curricula and on job troubles.
 • Preserve pupil work records, other required records, along with marks.
 • Write offer research money that is additional to be procured by proposals.
 • Assist on school or administrative committees that take care of department matters, institutional procedures, and educational problems.
 • Make bibliographies of specialised components regarding reading responsibilities that are outside.
 • Choose and obtain provides and products such as for instance clinical tools and textbooks.
 • Be involved in pupil hiring, രജിസ്ട്രേഷൻ, and location routines.
 • Be involved in environs and group occasions.
 • Supply expert consulting providers to industry or govt.
 • Act to student organizations as agents.
 • Manage pupilsA clinical and field-work.
 • Conduct admin jobs such as for instance providing as division head.

ഇയ്യോബ് ഭൗതികകാര്യങ്ങൾ പൂർവാവശ്യകത
 • Reading Comprehension-Understanding paragraphs and written sentences in work-related documents.
 • Active Listening-To what other people assert providing complete attention,, using time for you to recognize the things being made, അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ വിചാരണാപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ, ഒപ്പം അനുയോജ്യമല്ലാത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ആനയാണ് ഒരിക്കലും.
 • Publishing-On paper not as inappropriate for the requirements of the crowd conversing successfully.
 • Talking-Speaking with others to share data properly.
 • പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഗണിത-തൊഴിൽ മാത്ത്.
 • Research-Employing methods and controlled guidelines to solve issues.
 • Critical Thinking-Using reasoning and thought to identify weaknesses and the benefits of ways, results or alternate answers to troubles.
 • Active Learning-Comprehending the effects of fresh data for both potential and recent problemsolving and decisionmaking.
 • Learning Strategies-Applying and picking educationORinstructional strategies and methods appropriate for the specific situation when learning or educating issues that are fresh.
 • Tracking-OverseeingANDExamining effectiveness of oneself, മറ്റ് ആളുകൾ, or agencies consider corrective action or to produce enhancements.
 • Social Perceptiveness-Knowing othersA responses and comprehension why they react because they do.
 • മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ-മാറ്റുകയോ’ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • Marketing-Effective others to alter their intellects or habits.
 • Mediation-Bringing others together and attempting to reconcile variances.
 • ഒരു നീക്കം എങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ടീച്ചിംഗ് മറ്റുള്ളവരെ.
 • Services Orientation-Positively looking for strategies to enable individuals.
 • Complex Problem Solving-Distinguishing advanced troubles and reviewing data that is related apply solutions and assess and to build up choices.
 • Procedures Analysis-Considering desires and solution needs to make a design.
 • Technology Design-Technology to offer person and aligning equipment or creating requirements.
 • Tools Selection-Determining the kind of equipment and tools needed seriously to execute a career.
 • ഗഡു-ചേർക്കുന്നു പ്ലാനുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വയറുകളും, or tools to fulfill specifications.
 • Encoding-Composing computer programs for several uses.
 • Operation Tracking-Viewing dials gauges, or additional signs symptoms to ensure a machine is working correctly.
 • Function and Handle-Controlling operations of programs or gear.
 • Maintenance-Performing upkeep that is routine on equipment and deciding when.
 • Troubleshooting-Deciding reasons for working glitches and determining what to do about it.
 • Mending-Restoring devices or equipment using the essential equipment.
 • Quality-Control Evaluation-Doing assessments and testing of goods, കമ്പനികൾ, or functions to judge efficiency or excellent.
 • Ruling and Decision Making-Thinking about the relative costs and advantages of possible actions to find the best suited one.
 • Systems Analysis-Determining what sort of program should work and just how changes in businesses, അസുഖങ്ങൾ, as well as the surroundings can affect benefits.
 • Methods Analysis-Identifying steps or signals of performance as well as relative to the goals of the system, the activities had a need to strengthen or accurate effectiveness.
 • Timemanagement-Controlling the own time and also others’ ഒരു ചടങ്ങിൽ.
 • Operations of Savings-Deciding how dollars will soon be used to obtain the work completed, ഈ ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നത്.
 • Management of Material Means-Experiencing and acquiring towards the ideal utilization of services, ഗിയര്, ഗുരുതരമായി ആവശ്യമാണ് വ്യക്തമാക്കിയ എന്നതിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ്.
 • Operations of Employees Resources-Building, പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന്, and directing folks as they function, determining the top persons for the job.
പരിശീലന യോഗ്യത അനുഭവം ആവശ്യം
 • ഡോക്ടറൽ ബിരുദം
 • ബിരുദാനന്തരബിരുദം
 • പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വിദ്യാഭ്യാസം
 • അതിലും കൂടുതൽ 2 വർഷം, ചുറ്റിലും നാലു വർഷം
Occupation Leadership Skills Qualification
 • ഈ നേട്ടം / ജോലി – 94.80%
 • ക്ഷമ – 93.13%
 • പദ്ധതി – 96.20%
 • മാനേജ്മെന്റ് – 90.47%
 • സഹകരണം – 89.85%
 • മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച – 88.16%
 • സോഷ്യൽ വിന്യാസം – 85.12%
 • സ്വയം നിയന്ത്രണം – 89.73%
 • സമ്മർദ്ദ ത്രെഷോൾഡ് – 96.39%
 • ചുസ്തൊമിജതിഒനംദ്വെര്സതിലിത്യ് – 92.22%
 • ദെപെംദബിലിത്യ് – 93.37%
 • വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക – 92.47%
 • സമഗ്ര – 92.59%
 • സ്വാതന്ത്ര്യം – 89.18%
 • സർഗ്ഗാത്മകത – 89.68%
 • അനലിറ്റിക്കല് ​​ചിന്തകളും – 92.40%

സൂപ്പർഅഡ്മിൻ കുറിച്ച്

ചെക്ക്

ബജറ്റ് വിദഗ്ദ്ധർ ഇയ്യോബ് ഡ്യൂട്ടി ഫലകം

പൂർണത വേണ്ടി സ്റ്റഡി ബജറ്റ്, കൃതത, ടെക്നിക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്തേണ്ടിടത്ത്. ബജറ്റ് വിലയിരുത്തുക ഒപ്പം …

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *