ຂ່າວ​ດ່ວນ
ຫນ້າທໍາອິດ / ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ|Back office|Customer Service

ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ|Back office|Customer Service

ລາຍລະອຽດຂອງອາວຸໂສບໍລິຫານເລຂາທິການວຽກ / ພາລະບົດບາດ / ຫນ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົວຢ່າງ

ລາຍລະອຽດວຽກເຮັດງານທໍາ / ພາລະບົດບາດ / Duties and Responsibility Sample Prepare and manage correspondence reports and documents Organize and coordinate meetings conferences travel arrangements Take type and distribute minutes of meetings Implement and maintain office systems -operate office equipment Maintain schedules and calendars -manage office supplies Arrange and confirm appointments -maintain

ອ່ານ​ຕື່ມ »

Assistant ປົກຄອງລາຍລະອຽດວຽກເຮັດງານທໍາ / ພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົວຢ່າງ

ລາຍລະອຽດວຽກເຮັດງານທໍາ / Roles and Responsibility The Administrative Assistant job responsibilities Prepares correspondence memos reports etc Assist customers and other third parties with questions complaints requests tracking and tracing Receive scan and file documents from the customer shipper or agent Obtain required information when necessary and review for accuracy This

ອ່ານ​ຕື່ມ »

Document Controller ວຽກລາຍລະອຽດຕົວຢ່າງ

ລາຍລະອຽດວຽກເຮັດງານທໍາ / ພາລະບົດບາດ / Duties and Responsibility Sample Should be able to develop applications of controls instruments and systems for new commercial domestic and industrial usage Should be able to read and review design specification and technical drawings prepare shop drawings Communicate all type of reports to all concerned

ອ່ານ​ຕື່ມ »

Systems Analyst Job Description Sample

The position will be responsible for successfully applying Information Technology IT principles procedures and techniques to complete senior level assignments system analysis and maintenance Manage and execute daily service and support tickets as assigned Systems Analyst will demonstrate the ability to lead analyze implement and maintain software and hardware solutions

ອ່ານ​ຕື່ມ »