Breaking News
үй / Аудитор / Техникалык Ички аудитор баяндамасы / ролдору / Милдеттери жана жоопкерчилиги Үлгү

Техникалык Ички аудитор баяндамасы / ролдору / Милдеттери жана жоопкерчилиги Үлгү

Аюб Description / ролдору / Милдеттери жана жоопкерчилиги Үлгү

 • деген суроого аудитордук жайланышы ишин карап маек жүргүзүү жана байкоо салуу менен аткарууга талаа иштерин жүргүзүү аудит программасы боюнча жана тиешелүү документтерди карап чыгуу
 • мүмкүн болуучу текшерүүнү изилдөө жүргүзүү менен аудитордук чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн жыйналыш жолугушууларына катышуу жана милдеттерине тарабынан аудитордук пландаштырууга жардам
 • жетекчилер менен тиешелүү жана сын-пикирлерин жана сунуштарын көрсөтүү менен талаа кардарлар менен өз ара
 • иш бюллетендерин даярдоо жана аудитордук корутундуларды жана сунуштарды кыска иш бюллетендерин даярдоо далилдер менен алынган материалдарды карап чыгуу жана документтештирүү аркылуу билдирүү
 • сунуш түзөтүүчү иш-аракеттерди жүзөгө ашырууну камсыз кылуу үчүн аудиттин сунуш боюнча төмөнкүдөй
 • ченемдик укуктук актылары менен белгиленген сакталышын камсыз кылуу үчүн жараяндарды маалыматтарды алуу жана баалоо системаларын үйрөнүү менен атайын долбоорлорду ишке ашырат
 • тосмолор жана комиссиялар бир катар кызматкерлери колдоо көрсөтүү катышып, кесиптик топ жыйындарына катышат
 • Жалпы пландоо жана бизнес аудитордук адистери менен өз ара жалпы системасынын жана колдонмо башкаруу IT долбоорду башкаруу жана маалыматтарды иштеп текшерүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн жооптуу
 • IT аудитти комплекстүү пландоо системасын жана маалыматтарды жумшаган билим катышат
 • маалыматтарды коопсуздук маселелери жана программалоо колдонмолорду иштеп чыгуу боюнча сапатты камсыз кылуу жол-жоболорун жана карап чыгуу үчүн жооптуу
 • башкаруу жана аудит боюнча комитет тарабынан аныкталган Information Technology аудитин ишке ашырат
 • Уюмдун тобокелдикти багыттарын аныктоо жана баа берет, ошондой эле жыл сайын текшерүү планын иштеп киргизүүнү камсыз кылуу
 • Аныктоо жана документти аудитордук маселелер жана сунуштар иштеп пикир же аудитордук-консалтингдик башкарууга долбоорлорду жыйынтыгын жардам
 • Иштеп чыгуу жана жеке байланыштар жана топ жолугушуулар аркылуу жемиштүү кардары жана кызматкерлери мамилелерди сактап
 • башкаруу жолугушууларында уюштуруучулук долбоордук топтор боюнча, ошондой эле тышкы уюмдар менен ички аудит боюнча жетекчилик
 • Же аудит жүргүзүү боюнча ички аудит кызматкерлеринин жана же Care Source тышкы аудиторлорду окутуу, машыктырууну жана жетекчилик менен камсыз кылуу жана башка текшерүү менен байланышкан маселелер боюнча жардам
 • жеке аудит масштабын жана максаттарын иштеп чыгуу жана аудитордук программаларын даярдоо
 • пайдалануу менен маалыматтарды казып талдоо жана коопсуздук сын жүргүзүү
 • бизнес-өнөктөштөр менен өз ара иш-аракет кылып маалымат агымы берилиштердин бүтүндүгү жана системасы коопсуздук толук түшүнүү менен камсыз кылуу
 • IT IT бизнес маалыматтын купуялуулугу бүтүндүгү жана болушу байланыштуу тобокелдиктерди азайтуу үчүн элементтерин контролдобойт баалоо
 • Group ички аудит бөлүмү тарабынан стратегиясы бюджет жана пландаштырууда иштеп чыгууга катышат
 • жыл сайын аудитордук планын даярдоодо киргизүүнү камсыз кылуу
 • жыл акырына карата жыл сайын аудитордук планын аягына жардам берүү үчүн аудит убакыт бюджетти натыйжалуу пайдаланууну к = рс = тъъ
 • пландаштыруу жана аудитордук иш-чараларды иштеп чыгуу тобунун менен иштешүү
 • Алардын документтерди алуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн аудит бөлүмдөрүнүн менен мамиле түзүү менен аудитордук пландарын ишке ашырууга системасын жана кызматкерлери билдирди
 • Башкаруу жана аудит боюнча Комитети да жардам отчеттуулугун баалоонун карап чыгуу жана башкаруу тобокелдикти жараяндардын шайкештигине жана натыйжалуулугуна боюнча жакшыртууга сунуш кылуу менен
 • милдетин жүрүшүндө олуттуу тобокелдиктерди аныктоо жана баалоо
 • шайкеш жана натыйжалуу болобу тиешелүү Тобокелдиктерди башкаруунун жерде аныктоо жана жакшыртууларды сунуш
 • ИӨБ Group коркунучун башкаруу боюнча иш тобунун каражаттар аброюн жана жүргүзүлүп жаткан иш-коргоо үчүн жетиштүү экенине ынандырат берүү
 • Аныктоо оор жана жетүү максаттарын тобокелдиктин натыйжасы таасири
 • Ө с башкаруу иштери жана маалымат системаларын камтыган тобокелдиктерди азайтууга багытталган башкаруу төп келгендигин жана натыйжалуулугун баалоо
 • тобокелдиктер жетүү үчүн башкалардын жүрүшүндө белгиленген милдеттерди аныктоо
 • Жетекчилиги тарабынан эч кандай атайын аудитордук тапшырмаларды же ишти тергөөнүн көмөк
 • жоопкерчилик зонасындагы салымын камсыз кылуу аркылуу текшерүү боюнча комиссиялардын ишине катышышат
 • жогорку башкаруу жана Аудит боюнча комитетке карата көзөмөл ИӨБ Group башкарууга жана системасы жөнүндө жалпы сот пикирин түзүүгө катышат
 • ички контролдукту карап чыгуу жана зарыл жакшыртуу боюнча кандайдыр бир сунуштарды
 • бир алдамчылык уурдоого аныктоо тергөө алдын алуу жана отчеттуулук боюнча программаны ишке ашыруу
 • Ички аудитор, алардын ички аудит программасы пландаштырууга жооп берет
 • Policy-жоболору ички аудит планын аткаруу жана жараяны жана ички контролдук жакшыртуу демилгелерине катышат
 • системалар жана башка башкаруу иштешин карап чыгуу жана баалоо
 • компаниялар максаттарга жетүү үчүн таасир Тобокелдиктерге баа берүү жана баа аныктоо
 • экономиканы жана натыйжалуулугун менен ресурстар бөлүнөт жана пайдалануу баалоо
 • колдонулуучу саясатына Review сактоо тартиби мыйзамдар жана ченемдик укуктук пландоодо
 • стратегиялык тобокелдиктерди аныктоо жана баалоо менен башкарууга жардам
 • негизги аудитордук тапшырмаларда Дизайн аудит программалары жана көзөмөлдөө сунуштарын аткаруунун жүрүшү жөнүндө кийинки
 • проблемаларды аныктоо мүмкүнчүлүгү маалымат жагдайларды аныктоо жана туура жыйынтык чыгарууга чогултат
 • Ички аудит кызматын жетектейт жана сактап камсыз кызматтардын сапатын камсыз кылуу үчүн тийиштүү саясатты жана жол-жоболорун киргизүү
 • Жогоруда зарыл болсо аймактарында тышкы аудиторлор менен макулдашат
 • Ийгиликтүү алдамчылык менен күрөшүү саясаты жана алдамчылык менен күрөшүү боюнча жол-жобосу иштелип чыккан
 • бизнес тобокелдиктерди жана каржылык тобокелдиктердин жооп тобокелдиктерди баалоону пландаштыруу жана аткаруу боюнча аудиттин стратегиясын жана жол-жоболорун иштеп
 • Бизнес жана эсепке алуу про- SWOT анализ жана негизги башкаруу тестирлөө даярдоо
 • башкаруу кызматкерлери менен технологиялык жана ички контролдук жакшыртуу демилгелерди ыйгарат катышуу жана ар түрдүү ички аудит маселелери боюнча-айыптар жана башка менен жолугушат
 • жүрүм-туруму жана ахлак бийик нормаларына, ошондой эле тиешелүү сот көз карандысыз, акыл-эстүүлүк көрсөтүү
 • уюмдун ичинде олуттуу шектелген алдамчылык ишин тергөөгө жардам жана бухгалтердик эсеп башыны жана натыйжалары башкарууну билдирүүгө
 • башкаруу тестирлөө аркылуу жана сурамжылоо ыкмалары бар экендигин текшерүү үчүн аудитордук жол-жоболорду жүзөгө ашырат
 • Анализ жана башкаруу чөйрөсүн жана натыйжалуулук боюнча аяктайт
 • жакшыртуу боюнча контролдук кемчиликтерди жана мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт
 • аудит кызматы жана ички аудиторлор институтунун ылайык аудит ишинин жыйынтыктары Документтер IIA стандарттарына
 • ички контролдук саясатына ылайык келишин баалоо жана көмөк баалоо
 • ички контролдоо боюнча сунуштарын берет жана топтун алкагында ички аудит стандарттарды жана тажрыйбаларды өнүктүрүүгө катышат
 • Бардык берилген иш жана тактоо мезгил-мезгили менен башкарууга кабарлоону

Жакып жөнүндө

текшерүү, ошондой эле

Sr Internal Auditor Job Description Sample

Аюб Description / ролдору / Duties and Responsibility Sample Working with the Internal Audit Manager

Таштап Жооп

Сиздин электрондук почта дареги, жарыяланган жок. Милдеттүү талаалар белгиленген *