ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ
ಮುಖಪುಟ / ವರ್ಗವಿಲ್ಲದ್ದು / Molding And Casting Workers Job Description / ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು

Molding And Casting Workers Job Description / ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು

Perform a number of responsibilities such as pairing supplies, building form pieces, filling molds, and putting molds cast and to shape an extensive array of goods.

ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್
 • Read work instructions or study components to find out parts or elements of goods to be made.
 • Reduce or remove material that is unwanted, utilizing group saws, ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು, or scrapers.
 • Comb or apply form surfaces into shapes to make sure smoothness and stop seepage or adhering with embed cardstock or separating agents.
 • ಕ್ಲೀನ್, conclude, and lubricate shape areas and conforms.
 • Separate habits or styles from shapes and analyze goods for reliability.
 • ಡಂಪ್, ಗುಂಪು, ವಿತರಿಸಲು, liquid cheap, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, or push plaster, or other products into or about models or shapes.
 • Operate and change handles of heating devices to cure or to liquefy content, dried, or bake packed mildew.
 • Collection or weight loaded molds in curing bins, or ranges, dryers, or on carts or shelving.
 • Collection the proper operating temperature for each casting.
 • Reduce and measure goods to chosen measurements, applying calibrating and reducing devices.
 • Remove extra resources and stage and even moist shape mixes.
 • Soften steel pieces, applying torches, and throw products, for example inlays and crowns, using centrifugal casting devices.
 • Pick kinds and styles of shapes according-to directions.
 • Align and build pieces to make items that are concluded, utilizing hand-tools and indicators.
 • Different loose form people after castings or cores solidify.
 • Bore openings preparing spouts in mildew, using energy methods, or or minimize grates, risers.
 • Create or type mildew to be used in objects or spreading steel, using plaster, fiberglass, silicone, casting products, behaviour.
 • Examine proportions of products including protractors or calipers.
 • Engage or lean mildew to make certain uniform circulation of components.
 • Sides or cracks broken, applying plaster or clay.
 • Find and scribe separating lines on styles such as for instance detail indicators, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್, piazzas.
 • Even areas of shapes, applying scraping on equipment.
 • Blend molding and determine elements, illuminating materials, or plugging ingredients to approved consistencies, accordingto remedies.
 • ರಚಿಸಿರಿ, ಪುಟ್, and alter wires cores, ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ, ರಾಡ್, or habits into mildew, employing handtools and detail gauges.
 • Fix mildew imperfections, such as chips or broken sides, handtools ಉದ್ಯೋಗ, shape containers, ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು.
 • Engrave identifying characters representations, or quantities on items products.
 • Spot kinds around styles and independently immerse each half part of a product in plaster, ಆಗಲು, or mold that is other -generating products.
 • Work molding equipment that conforms to be formed by compact mud in flasks.

ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ
 • Reading Knowledge-Comprehension created content and paragraphs in work related documents.
 • Active-Listening-Supplying whole attention to what others are saying, acquiring time and energy to recognize the items being produced, ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, rather than interrupting at instances that are incorrect.
 • Creating-Speaking efficiently written down not as inappropriate for the requirements of the viewers.
 • Communicating-Talking to others to convey information effortlessly.
 • ಮಠ-ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು.
 • Technology-Applying techniques and technological regulations to solve problems.
 • Critical Thinking-Employing judgement and thinking to recognize the strengths and weaknesses of substitute answers, ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು.
 • Active-Learning-Knowing the effects of data that is fresh for both potential and current problem-solving decision-making and.
 • Learning Techniques-Using and picking coachingANDinstructional approaches and treatments befitting the specific situation coaching or when mastering new things.
 • Monitoring-Tracking/Examining performance of oneself, ವಿವಿಧ ಎಂದು ಜನರು, or companies take corrective actions or to produce changes.
 • ಸಮಾಜ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು-ಬೀಯಿಂಗ್’ tendencies and knowing because they do why they behave.
 • Control-Altering actions with regards to othersI measures.
 • Marketing-Effective others to change behavior or their minds.
 • Negotiation-Getting others jointly and wanting to reconcile variances.
 • ಹೇಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೋಧನೆ-ಸೂಚನೆ ಇತರರು.
 • Service Orientation-Actively seeking ways to support people.
 • Complex Problem-Solving-Determining complex difficulties and critiquing associated information apply answers and consider and to produce selections.
 • Businesses Evaluation-Examining wants and solution needs to produce a design.
 • Engineering Design-Engineering to provide individual and aligning tools or building requirements.
 • Gear Selection-Deciding the sort of tools and equipment needed to do a career.
 • ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು-ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮಾದರಿಗಳು, ಸಾಧನಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು.
 • Encoding-Publishing computer programs for applications that are various.
 • Operation Tracking-Seeing tests, ಮುಖಬಿಲ್ಲೆಗಳು, or different signs to make sure there is an appliance working properly.
 • Procedure and Handle-Handling operations of gear or systems.
 • Maintenance-Accomplishing routine servicing on tools and determining when and what sort of preservation is required.
 • Troubleshooting-Deciding causes of managing errors and determining what to do about this.
 • Mending-Mending systems or products utilising the necessary instruments.
 • Quality-Control Research-Completing assessments and inspections of products, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು, or operations to gauge performance or quality.
 • View and Decisionmaking-Taking into consideration benefits and the relative fees of potential steps to choose the one that is best suited.
 • Analysis-Determining the way changes in the atmosphere, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, and also conditions can affect benefits and how a process must operate.
 • Systems Analysis-Distinguishing actions or indicators of system performance along with relative to the aims of the machine appropriate or the steps had a need to increase effectiveness.
 • Timemanagement-Managing one’s own time and also the period of others.
 • Administration of Money-Deciding how dollars is going to be spent to have the task completed, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಗ್ಗೆ.
 • Management of Material Sources-Experiencing and getting to the appropriate use of facilities, ಸಾಧನಗಳು, ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಗತ್ಯವಾದ.
 • Operations of Personnel Resources-Directing folks while they, ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, distinguishing the most effective people for that task.
ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜ್ಞಾನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್
 • ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ಅಥವಾ ಜೆಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಾನಪದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ)
 • ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ
 • ಯಾವುದೂ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್
 • AccomplishmentORAttempt – 88.64%
 • ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ – 88.72%
 • ಎಫರ್ಟ್ – 91.57%
 • ಕಮಾಂಡ್ – 83.88%
 • ಸಹಕಾರ – 89.34%
 • ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆ – 85.04%
 • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ – 92.16%
 • ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ – 92.25%
 • ಒತ್ತಡ ತ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ – 87.44%
 • VersatilityORFlexibility – 87.50%
 • ಸ್ಥಿರತೆ – 93.45%
 • ವಿವರಗಳು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ – 93.42%
 • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ – 90.20%
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ – 82.13%
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – 81.07%
 • ಆಲೋಚನೆ – 80.75%

ಜಾಕೋಬ್ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಮಾದರಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ವುಡ್ ಜಾಬ್ ವಿವರಣೆ / ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾದರಿ

ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಮರದ ಜೋಡಿಸು ಐಟಂಗಳ ನಿಖರ ಮಾದರಿಗಳು. ಮೇಲಂತಸ್ತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಮರದ ಅದಿರಿನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ …

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *