ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ
ಮುಖಪುಟ / ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ|ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ|ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ

ಹೊರಗೆ ಸಸ್ಯ ಸೂಪರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಜಾಬ್ ವಿವರಣೆ ಮಾದರಿ

Job Description Sample Unlocks doors and gates raises and lowers flags inspects buildings and grounds for damage needed repairs security and safety hazards performs security checks on facilities. Removes and covers graffiti from walls using solvents and paint reports painting needs to appropriate maintenance personnel. Requisitions and maintains needed materials

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »