ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ
ಮುಖಪುಟ / ನಿರ್ವಾಹಕ|ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ|ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ

ನಿರ್ವಾಹಕ|ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ|ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ

ಪಾರ್ಕ್ ರೇಂಜರ್ ನಾನು – ಕೆಲಸದ ವಿವರ / ಪಾತ್ರಗಳು / ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾದರಿ

ಕೆಲಸದ ವಿವರ / ಪಾತ್ರಗಳು / Duties and Responsibility Sample Supervises employees involved in enforcing rules and regulations in Park facilities City Parks and Mountain Parks Develops and manages programmatic needs within area s of responsibility or as assigned Investigates complaints of ranger behavior and makes formal recommendations Manages assigned budget

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »

Deputy Sheriff Job Description Sample

ಕೆಲಸದ ವಿವರ / Roles and Responsibility Sample Patrol all assigned areas for the prevention of crime and enforcement of laws and ordinances Present and explain photographs charts and exhibits Make arrests for violations of laws and ordinances Serve civil process papers criminal warrants and other court orders Respond to emergency

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »