breaking News
ទំព័រដើម / គន្លឹះ / អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អប្រសើរជំនួយនោះអ្នកនឹងចង់អាន

អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អប្រសើរជំនួយនោះអ្នកនឹងចង់អាន

តើអ្នកធ្លាប់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងនៅកន្លែងដែលមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកដើម្បីឱ្យមានការរំពឹងថានឹងមានមេដឹកនាំមួយប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចបង្ហាញជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំផលិតភាព? អ្នកត្រូវតែចំណាយការប្រាក់ប្រសិនបើអ្នកពិតមិនចង់ឱ្យត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងលើសពីជាថ្មីម្តងទៀត. អត្ថបទបន្ទាប់នឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលវាតម្រូវឱ្យមានដើម្បីជួយដល់ការរួមបញ្ចូលនូវសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក.

នៅក្នុងការទិញដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងអស្ចារ្យ, អ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់. ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមួយ, អ្នកគួរត្រូវបានធ្វើឱ្យការប៉ុនប៉ងដើម្បីដឹកនាំប្រជាជននៅក្នុងវគ្គសិក្សាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះ. អ្នកដើរតាមរបស់អ្នកនឹងមើលឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកហើយនឹងពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់វា. អ្នកជាញឹកញាប់ត្រូវតែព្យាយាមជាមួយនឹងមនុស្សរបស់អ្នកភាពស្មោះត្រង់, វាជាការគួរដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើពួកគេឆ្ពោះទៅរកភាពស្មោះត្រង់ជាការត្រឹមត្រូវ.

ភាពស្មោះត្រង់គឺចាំបាច់សារៈសំខាន់ដល់មេដឹកនាំមួយ. មេដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពគឺមានគួរឱ្យទុកចិត្ត. នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានប្រតិបត្ដិការលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកគឺជាអ្នកជាប់លាប់ស្មោះជាមួយខ្លួនឯងនិងមនុស្សផ្សេងទៀត. បុរសម្នាក់ឬស្ត្រីនឹងមានការគោរពជាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើពួកគេមកដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ដូចជាពួកគេអាចពឹងផ្អែកលើហើយជឿជាក់លើអ្នក.

សីលរបស់អ្នកសម្តែងទីតាំងសំខាន់នៅក្នុងងាកទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អឥតខ្ចោះ. ត្រូវបានជាក់លាក់ដើម្បីនឹងជាធម្មតាជាមួយនឹងជម្រើសដែលអ្នកបានធ្វើឱ្យ. ប្រសិនបើអ្នកជឿថាការប្តេជ្ញាចិត្តមួយដែលនឹងតូចចិត្តអ្នក, រក្សាទុកឆ្ងាយពីផ្លូវដែលនឹងធ្លាក់ចុះ. ទោះបីជានឹងមានបុរសនិងស្ត្រីដែលមានមួយផ្សេងពីរាជបណ្ឌិត្យសភានៅទីនោះ, អ្នកត្រូវតែមានវិជ្ជមានដែលអ្នកកំពុងធ្វើបញ្ហាខាងស្ដាំ.

ដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំសហគ្រាសល្អណាស់, អ្នកត្រូវការមិនកាត់បន្ថយសីលរបស់អ្នកគ្រាន់តែដើម្បីប្រកួតប្រជែង. ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់ទីតាំងអ្នកនឹងមិនពេញចិត្ដនឹងអ្វីប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើ, បន្ទាប់មកវាជាការស្រេចទៅលើអ្នកដើម្បីស្វែងរកផ្លូវមួយទៀតទេប៉ុន្តែមានការប្រកួតប្រជែង. មានបច្ចេកទេសដើម្បីប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានការធ្លាក់ចុះតម្រូវការរបស់អ្នកមាន. ប្រសិនបើអ្នករកវិធីស្រស់មួយដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងការប្រកួតនេះ, អ្នកអាចនឹងរីករាយជាង.

ការផ្តោតលើក្រុមរបស់អ្នកគឺពិតជាសំខាន់ដែលជាមេដឹកនាំមួយ. ធ្វើឱ្យការខិតខំដើម្បីអានឡើងនៅលើរបៀបដើម្បីផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើតការបំផុសគំនិតនៅក្នុងបុគ្គលដែលអ្នកដឹកនាំ. ជាការជំនួសនៃការដាក់គោលដៅបានយ៉ាងច្រើនផងដែរនៅលើភារកិច្ចបុគ្គល, ជម្រុញក្រុមនេះដើម្បីអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ.

សូមប្រាកដថាអ្នកមានគោលដៅកំណត់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាពេញលេញ. មនុស្សទាំងអស់ចង់ឱ្យមានរឿងមួយចំនួនដែលពួកគេអាចបាញ់សម្រាប់, និងជាមេដឹកនាំធំនឹងដឹកនាំបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅក្នុងទិសនោះ. អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែបានផ្តល់នូវការអះអាងនិងការសន្មត់ថាការកាន់កាប់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់. ខែរង់ចាំដល់កិច្ចប្រជុំគោលដៅខែដើម្បីនិយាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់អ្នករាល់គ្នា.

អ្នកត្រូវតែទទួលបានពេលវេលាមួយចំនួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃអារម្មណ៍និងបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការ. នាំយកកូនចៅរបស់អ្នកមួយចំនួនដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងពីរបៀបដែលពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថា. មានការបើកចំហទៅនឹងអនុសាសន៍, និយាយអំពីការកែប្រែដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្រតិបត្តិនៅលើការជម្រុញទំនាក់ទំនង.

ថ្នាក់ដឹកនាំស្តាប់ច្រើនជាងនិយាយ. ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគឺមានទាំងអស់អំពីការស្តាប់ឮនូវអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយ. សូមស្ដាប់មនុស្សដែលធ្វើការងារនៅក្រោមអ្នក. នេះមានបញ្ហាជាមួយអ្នក. ដោះស្រាយនូវអ្វីដែលកម្មករត្រូវបានគេនិយាយអំពីគ្រប់ធាតុនេះគឺជាអ្វីដែលនិងរបៀបដែលមនុស្សប្រៀបដូចជាត្រូវបានគេជួលវា. អ្នកអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅឯរបៀបយ៉ាងខ្លាំងអ្នករកឃើញដោយការស្តាប់.

ពួកមេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលយល់ពីភាពទន់ខ្សោយនិងភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួន. ប្រសិនបើអ្នកមានអំណួត, អ្នកនឹងបរាជ័យ. បង់ការពិចារណាទៅកន្លែងដែលអ្នកចង់បានដើម្បីពង្រឹង.

យ៉ាងខ្លាំងជាម្ចាស់ឡើងទៅកំហុសរបស់អ្នក. គ្មានមនុស្សម្នាក់គឺល្អបំផុត. ម្ចាស់ឡើងទៅកំហុសរបស់អ្នក, កែពួកគេនិងសិក្សាពីពួកគេគឺជាការដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៃអ្នកដឹកនាំល្អ. វានឹងបង្ហាញពួកគេថាអ្នកគឺជាមនុស្ស, គ្រាន់តែជាការដែលពួកគេមាន. ខណៈដែលទទួលស្គាល់ថាការបរាជ័យមិនអាចមើលទៅធំ, វាគឺជាការបន្ទាបខ្លួននិងគួរឱ្យគោរព.

ពេលកំហុសកើតឡើង, មេដឹកនាំធំនឹងប្រើសេណារីយ៉ូដែលជាលទ្ធភាពមួយដើម្បីស្វែងរកអ្វីមួយ, ជំនួសឱ្យឱកាសក្នុងការរិះគន់មួយ. ពិភាក្សាអំពីការលំបាកនិងរបៀបដោះស្រាយជាមួយវានឹងគាំទ្រដល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង.

ធ្វើឱ្យមានទំនុកចិត្តអ្នកតែងតែកំពុងសម្លឹងមើលដើម្បីរកឱ្យឃើញពីសមត្ថភាពដឹកនាំថ្មី. ទទួលបានមេរៀនមួយចំនួនឬទៅសិក្ខាសាលានៅលើមូលដ្ឋានធម្មតាមួយដើម្បីយល់ពីជំនាញថ្មីនៅលើរបៀបដើម្បីដឹកនាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ. មានវិធីសាស្រ្តជាធម្មតាការយល់និងការថ្មីដើម្បីបង្កើនគឺមានសមត្ថភាព. ធ្វើឱ្យមានទំនុកចិត្តក្នុងការរក្សាខ្លួនឡើងទៅកាលបរិច្ឆេទ.

មេដឹកនាំរបស់ពួកគេបុគ្គលិកសន្មត់ថាការនិយាយមានប្រសិទ្ធិភាព. ការស្តាប់គឺសំខាន់បំផុតនៃលក្ខណៈណាមេដឹកនាំ. ជៀសវាងការ brushing បិទបុគ្គលិកឬធ្វើពុតថាអ្នកនឹងមិនឮអ្វីដែលពួកគេមានដើម្បីនិយាយ. ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ត្អូញត្អែរ, យកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានគេនិយាយថាពួកគេ.

សូមពិនិត្យមើលការ ego របស់អ្នកនៅមាត់ទ្វារ, ហើយមិនរក្សាចម្ងាយរបស់អ្នកពីនាវិក. មិនដែលធ្លាប់បានដាក់ដោយខ្លួនឯងលើក្រុមរបស់អ្នកបាន, សូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកមានធំមួយមនុស្សមួយក្រុម. កុំព្យាយាមសម្រេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយចេញដោយខ្លួនឯងរបស់អ្នក. នៅ​ចុងបញ្ចប់, នាវិករបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលមាននិន្នាការដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកឬបំបែកអ្នក, ដូច្នេះត្រូវមានទំនុកចិត្តពិតគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់.

ភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អគឺសំខាន់ណាស់ដល់ការសំរេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ. ទោះជាយ៉ាងណា, ប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ, អ្នកអាចនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកអាចនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដ. យើងសង្ឃឹមថាទុក្ខលំបាកដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រកាសនេះ.

អំពីយ៉ាកុប

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *