Dom / terenski rad|Supervisor

terenski rad|Supervisor

Izvan bilja super Supervizor Opis posla Uzorak

Job Description Sample Unlocks doors and gates raises and lowers flags inspects buildings and grounds for damage needed repairs security and safety hazards performs security checks on facilities. Uklanja i pokriva grafita sa zidova pomoću otapala i izvješća boje slikarstvo treba da odgovarajuće osoblje za održavanje. Requisitions and maintains needed materials

Čitaj više »