Dom / Administrator|terenski rad|Supervisor

Administrator|terenski rad|Supervisor

Pomicanje biljka Supervizor Opis posla uzorak

Basic Job Responsibility Assigns and reviews work of other employees. Provodi redovite i povremene performansi mišljenja podređenih. Prikuplja, analizira i interpretira vode i pare uzorke raznih elektrana i poduzima korektivne mjere prema potrebi. Osigurava usklađenost s prihvaćenim kvalitativnih i kvantitativnih laboratorijskim postupcima, kao i smjernice elektrana kemija. …

Čitaj više »