خانه / مدیر|Back office|خدمات مشتری / شرح ارشد اجرایی وزیر شغلی / نقش / وظایف و مسئولیت نمونه

شرح ارشد اجرایی وزیر شغلی / نقش / وظایف و مسئولیت نمونه

شرح شغل / نقش / وظایف و مسئولیت نمونه

 • آماده سازی و مدیریت گزارش های مکاتبات و اسناد
 • سازماندهی و هماهنگ کردن جلسات کنفرانس سفر ترتیبات
 • نگاهی نوع و توزیع جلسات
 • پیاده سازی و نگهداری سیستم های اداری تجهیزات دفتری و اداری -operate
 • حفظ و نگهداری برنامه و تقویم -manage تجهیزات اداری
 • ترتیب و اعلام قرار ملاقات -Maintain پایگاه داده مدیریت تجهیزات اداری
 • راه اندازی و نگهداری سیستم های بایگانی -Set تا روش کار
 • برقراری ارتباط شفاهی و مکتوب به سوالات و ارائه اطلاعات
 • ارتباط با مخاطبین داخلی و خارجی
 • مختصات جریان اطلاعات داخلی و خارجی
 • مهارت های ارتباطی کلامی و نوشته گرایش -customer سرویس
 • توجه به جزئیات مهارت های -interpersonal -reliability -initiative
 • محرمانه -planning و سازماندهی تحمل مدیریت مصرف -stress
 • Transcribes پیش نویس proofreads و اصلاح یادداشت مکاتبات برنامه کار دقیقه قطعنامه ها و سیاست های
 • آماده برنامه نشست های ساخت ترتیبات قبل برنامه جلسه ثبت نام پر کردن تایپ و توزیع جلسات
 • مسئول حفظ سیستم بایگانی الکترونیکی و یا اسناد و مدارک کپی سخت برای فایل ها و گزارش سوابق مورد نیاز
 • حفظ مشتری و لیست تماس در پایگاه داده های مربوطه
 • دریافت و رله دستورات دستورالعمل ها و انتساب به و از مدیریت ارشد
 • دیگر وظایف اداری منشیگری در صورت لزوم
 • مختصات گزارش برنامه از کارکنان مدیریت ارشد
 • تعیین مسائل مربوط به اولویت و رسیدگی به این اساس
 • بدهید هشدار در مورد لغو یا جلسات جدید
 • را سفر برای بدهید
 • تهیه گزارش آماری عنوان و هنگامی که مورد نیاز
 • خوش آمد می گوید و دریافت بازدید کننده و شناسایی درخواست خود را
 • هماهنگی فعالیت های دفتر مدیریت
 • مختصات و برنامه جریان کار از دفتر به اطمینان حاصل شود که مهلت و تعهدات ملاقات کرد و که تداوم عملیات در طول غیاب مدیر حفظ
 • هماهنگی تحکیم اطلاعات مربوطه و ارزیابی مؤثر ترین وسایل و گزینه های موجود برای حل و فصل آدرس و پاسخ به مسائل به شیوه ای مصلحت و مناسب
 • به شرح زیر بر روی انواع اطلاعات مسائل و عمل درخواست شده توسط مدیر به اطمینان حاصل شود که مهلت برآورده
 • با انواع کارکنان این نسخهها کار میکند برای به دست آوردن اطلاعات در پاسخ به درخواست از مدیر
 • باید مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی قوی با تسلط به نوشته و سخن گفته زبان انگلیسی و عربی نشان
 • قابلیت به طور موثر استفاده از اینترنت و همچنین مهارت های پیشرفته در برنامه های مایکروسافت آفیس
 • مورد نیاز دانش مهارت های سازمانی بسیار عالی با سطح بالایی از توجه به جزئیات و پیگیری

درباره superadmin

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *