Εκτακτες ειδήσεις
Σπίτι / Διαχειριστής|Ερευνα πεδίου|Supervisor / Η μετατόπιση των φυτών Επόπτη Εργασίας Περιγραφή του δείγματος

Η μετατόπιση των φυτών Επόπτη Εργασίας Περιγραφή του δείγματος

Basic Job Responsibility

 • Εκχωρεί και σχόλια εργασία άλλων υπαλλήλων.

 • Διεξάγει τακτικές και περιοδικές αξιολογήσεις των επιδόσεων των υφισταμένων.

 • Συλλέγει αναλύει και ερμηνεύει διάφορα μονάδα παραγωγής ενέργειας του νερού και τα δείγματα ατμού
  και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, όπως απαιτείται.

 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά εργαστήριο
  διαδικασίες καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές χημεία σταθμού.

 • Παρέχει Διασφάλιση Ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος QA QC εποπτεία της παραγωγής
  εργασίες που χημείες επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Ανεξάρτητα κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές για την μονάδα παραγωγής ενέργειας του νερού και των χημικών
  συστήματα που βασίζονται σε αναλύσεις και on-line όργανα.

 • Προετοιμάζει εκθέσεις δεδομένων και βεβαιώνεται ότι τηρούνται και χορήγηση ενός QA QC
  πρόγραμμα.

 • Ετοιμάζει λεπτομερείς καταγραφές και εκθέσεις σε εύθετο χρόνο.

 • Επιβλέπει την εισαγωγή δεδομένων στο LIMS Σύστημα Διαχείρισης Εργαστήριο Πληροφοριακών
  Υπολογιστές.

 • Διασφαλίζει τα αρχεία και τα αρχεία καταγραφής, σύμφωνα με τα πρότυπα NELAC διατηρούνται
  και ετοιμάζει λεπτομερή αρχεία και εκθέσεις σε εύθετο χρόνο.

 • Εκτελεί χημικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας σταθμική φασματοφωτομετρική
  θολομετρίας και τιτλοδότησης μεθόδους σε συμμόρφωση με το πρότυπο Μέθοδοι.

 • Αναπτύσσει και αξιολογεί νέων αναλυτικών μεθόδων.

 • Προετοιμάζεται εργαστηριακών αντιδραστηρίων όπως απαιτείται σε συμμόρφωση με το πρότυπο Μέθοδοι
  και NELAC καθώς και γενικές εργαστηριακές διαδικασίες.

 • Λειτουργεί έλεγχοι και αντιμετωπίζει τα προβλήματα των συστημάτων επεξεργασίας νερού όπως
  απομεταλλωσης εξοπλισμός αντίστροφης όσμωσης και ηλεκτρο-απιονισμού.

 • Συμμορφώνεται με τις πληροφορίες που παρέχονται σε φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού MSDS για
  όλα τα προϊόντα.

 • Λαβές και καταστήματα ειδών σωστά.

 • Παρατηρεί και να συμμορφώνεται με την κατάλληλη από την ετικέτα και lockout του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και
  συστημάτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης πολιτικές και πρακτικές.

 • Παρακολουθεί μαθήματα για να μάθουν τις απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης της
  σταθμού εργαστηριακές εγκαταστάσεις του εξοπλισμού και λειτουργίας.

 • Works with other power plant personnel to start up troubleshoot or shut down
  Εξοπλισμός για τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικής συντήρησης.

 • Απαντά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 • Holds self and others to the no compromise policy when it comes to personnel
  ασφάλεια.

 • Παρακολουθεί το έργο σε συνεχή και τακτική βάση.

 • Keeps records of labor and materials.

 • Επιβλέπει τον καθαρισμό του εργοστασίου εγκαταστάσεων εξοπλισμού και γενική καθαριότητα.

 • Κριτικές και εγκρίνει τους υφισταμένους φύλλων.

 • May be responsible for enforcing the Drug Free Workplace Policy based on physical
  τοποθεσία και οργανωτική δομή.

 • Εκτελεί άλλα συναφή καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί.

 • Εργασία γνώση των αρχών και μεθόδων της ποιοτικής και ποσοτικής
  χημική και βιολογική ανάλυση που χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

 • Δουλεύοντας τη γνώση και εξοικείωση με το Εθνικό Εργαστήριο Περιβαλλοντικών
  πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης Συνέδριο NELAC.

 • Δουλεύοντας τη γνώση και εξοικείωση με QA Διασφάλιση Ποιότητας Ποιοτικός Έλεγχος
  QC προγράμματα για την διαδικασία και το περιβάλλον εργασίας.

 • Εργασία γνώση των λειτουργιών και την εξυπηρέτηση απαιτήσεις για εργαστηριακές
  εξοπλισμός και μηχανήματα.

 • Εργασία γνώση των επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων μεθόδους πρόληψης σε
  οριζόμενη περιοχή ευθύνης.

 • Εργασία γνώση των αρχών και τη λειτουργία των συστημάτων αποσκληρυνητή
  πύργοι ψύξης ψύξης συστήματα άλμη εξατμιστήρες συγκεντρωτές φλας και
  συστήματα τροφοδοσίας χημικών.

 • Εργασία γνώση των πιθανών κινδύνων και των διαδικασιών για την πυρκαγιά και έκρηξη
  πρόληψη.

 • Εργασία γνώση της OSHA κανονισμούς σε βιομηχανικό περιβάλλον.

 • Δεξιοτήτων στην χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των αναλυτικών οργάνων.

 • Δυνατότητα να ανταποκριθεί στις επείγουσες ή επείγουσες συνθήκες με την κατάλληλη εφαρμογή
  δεξιότητες εργασίας και τις γνώσεις για να αναλάβει ή να κινήσει τις κατάλληλες ενέργειες.

 • Δυνατότητα να εκτελέσει ανεξάρτητη ανάλυση του πετρελαίου καυσίμων άνθρακα.

 • Δυνατότητα να εκτελέσει ανεξάρτητη ανάλυση του νερού και τη διατήρηση και λειτουργία
  μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού.

 • Δυνατότητα λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας που σχετίζονται με.

 • Ικανότητα διατήρησης και επισκευή υγρού όργανα ανάλυσης.

 • Δυνατότητα να διαβάσει και να κατανοήσει την τεχνική κατασκευαστές δελτία λειτουργίας
  οδηγίες και πληροφορίες που ασχολούνται με εργαστηριακές αρχές σταθμού
  και πρακτικές.

 • Δυνατότητα να κρατήσει και να διατηρήσει τα αρχεία εργασίας και την προετοιμασία εκθέσεων.

 • Δυνατότητα να διαβάσετε κατανοήσουν και να συμμορφώνονται με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού MSDS.

 • Δυνατότητα να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς ενδιάμεσο επίπεδο.

 • Δυνατότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο προφορικά και γραπτά.

 • Δυνατότητα να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό υπάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους
  καθήκοντα.

 • Δυνατότητα να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους και το ευρύ κοινό.

 • Επιδεικνύει ένα ισχυρό προσανατολισμό προς τον πελάτη.

 • Ισχυρές διαπροσωπικές ικανότητες, όπως αποδεικνύεται από την ικανότητα να αλληλεπιδρούν
  σε συνεργασία και παραγωγικά και να οικοδομήσουν σχέσεις με τους
  άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα.

Σχετικά με superadmin

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *