Εκτακτες ειδήσεις
Σπίτι / Λιανεμποριο / Λιανική Ελεγκτή Περιγραφή Εργασίας / Ρόλοι και Δείγμα Ευθύνης

Λιανική Ελεγκτή Περιγραφή Εργασίας / Ρόλοι και Δείγμα Ευθύνης

Περιγραφή εργασίας

 • Εργασία σε στενή συνεργασία με τα εμπορικά σήματα λιανικής για την εξασφάλιση της συνέχειας και να αποτρέψει τις αποτυχίες των υπηρεσιών
 • Να είστε πολύ έμπειρα με όλες τις τρέχουσες συμβάσεις στη θέση του και να αντλήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση τους
 • Προτείνετε μοντέλα Ενσωμάτωση της προσφοράς και της διαχείρισης της ζήτησης εντός και μεταξύ των εταιρειών για να επιτευχθεί μείωση του κόστους και την κερδοφορία στον προϊστάμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Λιανεμποριο
 • Υποστήριξη της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας έρευνα εξελίξεις σε όλους τους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Εργασία σε στενή συνεργασία με όλους τους εσωτερικούς πελάτες για να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις τους είναι σαφώς κατανοητές και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους
 • Διαρκής βελτίωση των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας στην τρέχουσα επιχειρηματική
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων εντοπισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής των βέλτιστων διεθνών πρακτικών
 • Επαγγελματικά Αποθήκη βελτιστοποιήσεις
 • Σκηνοθετεί και ή παρέχει κριτικές για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων υπό ανάπτυξη ή βελτιώσεις στην τρέχουσα συστήματα
 • Αξιολογεί την εφαρμογή ανάπτυξη εφαρμογών συστημάτων πληροφοριών και την επεξεργασία κινδύνους που την προσοχή ελέγχου ένταλμα
 • Κατευθύνει το προσωπικό εσωτερικού ελέγχου κατά την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών ελέγχου και την αναφορά των αποτελεσμάτων
 • Διεξάγει την ανάλυση και την ασφάλεια σχόλια εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία λογισμικού
 • Ενεργεί ως σύνδεσμος με την πληροφορική επιχειρηματικούς εταίρους για να εξασφαλίσει την πλήρη κατανόηση της ακεραιότητας των δεδομένων ροής δεδομένων και της ασφάλειας του συστήματος
 • Αξιολογεί τα στοιχεία ελέγχου της τεχνολογίας των πληροφοριών για την άμβλυνση ηλεκτρονικών κινδύνων όσον αφορά την ακεραιότητα της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των επιχειρηματικών πληροφοριών
 • Σχέδια και εκτελεί ελέγχους εξυπηρετητή-πελάτη τεχνολογικές πλατφόρμες και αξιολογεί IT εσωτερικούς ελέγχους και λειτουργεί σε συνεργασία με τη διοίκηση να προσδιορίσει τις δράσεις που απαιτούνται
 • Καταρτίζει και παρουσιάζει τις γραπτές και προφορικές αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων με τις συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και την παρακολούθηση εφαρμογές
 • Διαβουλεύεται με και συμβουλεύει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για διάφορα λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών και για τις γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως απαιτείται
 • Εκτελεί που σχετίζονται με την εργασία που της έχουν ανατεθεί από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Παροχή υποστήριξης ελέγχου για όλες τις πτυχές της διαδικασίας συμμόρφωσης
 • Κριτική διεξάγουν δοκιμές εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται σε συνδυασμό με συν-πηγή και το προσωπικό των εσωτερικών ελεγκτών
 • Ανάπτυξη παρέχουν συστάσεις και τα σχέδια αποκατάστασης για τη διαχείριση για βελτιώσεις έλεγχο
 • Επανεξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λειτουργίας των θέσεις ελέγχου και να εντοπίσει τα θέματα και την παροχή συστάσεων ως εγγύηση
 • Κατόπιν αιτήματος συμμετέχουν στην αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της λογιστικής των νέων επιχειρήσεων επιχειρήσεων
 • Επιδόσεις των επιχειρήσεων οικονομικών και τον κίνδυνο της διαδικασίας αξιολόγησης σε ετήσια βάση
 • Απαιτήσεις Bachelor s πτυχίο στη λογιστική
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας προφορική και γραπτή
 • Η γνώση του τμήματος 404 των κανονισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Συμμετέχει στη λιανική ελέγχους για τα υποκαταστήματα και άλλες υπηρεσίες σχετικές διαιρέσεις
 • Συνιστά το μέσο για την επίτευξη ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων αποδεικτικών στοιχείων
 • Διεξάγει και βοηθά στην αξιολόγηση των στόχων της στρατηγικής πολιτικές διαδικασίες πρότυπα
 • την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων για διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς στο κατάστημα
 • Παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη επικαιροποίηση των προγραμμάτων ελέγχου υπό την εποπτεία του ελέγχου
 • Παρέχει τεχνική βοήθεια με τους συνομηλίκους στην κατάρτιση σύνταξη
 • και την ολοκλήρωση των ελέγχων επιτόπια έρευνα
 • συναλλαγές επανεξετάσει τα έγγραφα εκθέσεις αρχεία και τις μεθόδους για την ακρίβεια και
 • Συντεταγμένες με το προσωπικό των διαφόρων κλάδων και των σχετικών τμημάτων τμήματα για την απόκτηση
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου
 • Ετοιμάζει έγγραφα εργασίας που καταγράφουν και να συνοψίσει τα δεδομένα σχετικά με την ανατεθεί το έργο ελέγχου
 • Χωράει προκαταρκτικές συζητήσεις τις προφανείς ελλείψεις με λειτουργικό προσωπικό για να ελέγξει και να λάβει εξηγήσεις και τους λόγους για κάθε προφανή ανεπάρκεια και εγγράφων
 • Διεξάγει τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου

Σχετικά με superadmin

Ελέγξτε επίσης

Λιανική Αναλυτής Περιγραφή Εργασίας Δείγμα

Περιγραφή Εργασίας Εργασία σε στενή συνεργασία με τα εμπορικά σήματα λιανικής για την εξασφάλιση της συνέχειας …

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *