Εκτακτες ειδήσεις
Σπίτι / Ερευνα πεδίου|Supervisor / Εκτός των φυτών Σούπερ Επόπτη Εργασίας Περιγραφή του δείγματος

Εκτός των φυτών Σούπερ Επόπτη Εργασίας Περιγραφή του δείγματος

Περιγραφή Εργασίας Δείγμα

 • Ξεκλειδώνει τις πόρτες και πύλες ανεβάζει και κατεβάζει σημαίες επιθεωρεί τα κτίρια και τους λόγους για τους κινδύνους ασφάλειας και προστασίας ζημιές που χρειάζονται επισκευές πραγματοποιεί ελέγχους ασφαλείας στις εγκαταστάσεις.
 • Αφαιρεί και καλύπτει γκράφιτι από τους τοίχους με τη χρήση διαλυτών και εκθέσεις χρώμα ζωγραφική ανάγκες σε αρμόδιο προσωπικό συντήρησης.
 • Επιτάξεις και διατηρεί τις προμήθειες που απαιτούνται υλικά και εξοπλισμός ετοιμάζει και διατηρεί τα αρχεία και εκθέσεις.
 • Φιλοξενεί κοινοτικές ομάδες για τη χρήση των εγκαταστάσεων του σχολείου προετοιμάζει δωμάτια επίπλων και εξοπλισμού για ειδικές εκδηλώσεις αναθέτει στερητική της ελευθερίας προσωπικό για ειδικές εκδηλώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Συντεταγμένες σκηνοθετεί και συμμετέχει στον καθαρισμό των σχολικών κενών και σαμπουάν χαλιών σαρώνει και πλύσεις βόλτες έξω και τα δικαστήρια.
 • Σκηνοθετεί και εκτελεί το φως εργασίες συντήρησης, όπως η εγκατάσταση ξύστρες μολυβιών και κάνοντας μικρές επισκευές στα γραφεία έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.
 • Προετοιμάζει τις παραγγελίες εργασίες συντήρησης και ακολουθεί μέχρι να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των εργασιών που εκτελούνται.
 • Τα αλιεύματα ζώα για λόγους σχολείο και οι επαφές του προσωπικού ελέγχου των ζώων.
 • Διεξάγει τακτικές και περιοδικές αξιολογήσεις των επιδόσεων των υφισταμένων.
 • Συλλέγει αναλύει και ερμηνεύει δείγματα νερού και ατμού διαφόρων μονάδα παραγωγής ενέργειας και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όπως απαιτείται.
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αποδεκτές ποιοτικές και ποσοτικές εργαστηριακές διαδικασίες, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές χημεία σταθμού.
 • Παρέχει Διασφάλιση Ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος QA QC εποπτεία των εργασιών παραγωγής που χημείες επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ανεξάρτητα καθιστά αναγκαίες προσαρμογές στο εργοστάσιο ισχύος νερό και χημικά συστήματα που βασίζονται σε αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν και on-line όργανα.
 • Ετοιμάζει εκθέσεις των δεδομένων και διασφαλίζει την τήρηση και διαχείριση του προγράμματος QA QC
 • Ετοιμάζει λεπτομερείς καταγραφές και εκθέσεις σε εύθετο χρόνο.
 • Επιβλέπει την εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστές Σύστημα Εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφοριών LIMS.
 • Διασφαλίζει τα αρχεία και τα αρχεία καταγραφής, σύμφωνα με τα πρότυπα NELAC διατηρούνται και ετοιμάζει λεπτομερή αρχεία και εκθέσεις σε εύθετο χρόνο.
 • Εκτελεί χημικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας σταθμική φασματοφωτομετρικές μεθόδους θολωσιμετρική και τιτλοδότησης σε συμμόρφωση με το πρότυπο Μέθοδοι.
 • Αναπτύσσει και αξιολογεί νέων αναλυτικών μεθόδων.
 • Προετοιμάζεται εργαστηριακών αντιδραστηρίων όπως απαιτείται σε συμμόρφωση με πρότυπες μεθόδους και NELAC καθώς και γενικές διαδικασίες εργαστηρίου.
 • Λειτουργεί έλεγχοι και αντιμετωπίζει τα προβλήματα των συστημάτων επεξεργασίας νερού όπως απομεταλλωσης εξοπλισμός αντίστροφης όσμωσης και ηλεκτρο-απιονισμού.
 • Συμμορφώνεται με τις πληροφορίες που παρέχονται σε φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού MSDS για όλα τα προϊόντα
 • Λαβές και καταστήματα ειδών σωστά.
 • Παρατηρεί και να συμμορφώνεται με την κατάλληλη από την ετικέτα και lockout του εξοπλισμού και των συστημάτων των φυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης πολιτικές και πρακτικές.
 • Παρακολουθεί μαθήματα για να μάθουν τις απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού εργαστηριακές εγκαταστάσεις του εξοπλισμού και λειτουργίας.
 • Δουλεύει με άλλο προσωπικό σταθμού για να ξεκινήσει αντιμετώπιση προβλημάτων ή να κλείσει τον εξοπλισμό για τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικής συντήρησης.
 • Απαντά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Συγκρατεί τον εαυτό και τους άλλους να την χωρίς συμβιβασμούς πολιτική, όταν πρόκειται για την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Παρακολουθεί το έργο σε συνεχή και τακτική βάση.
 • Επιβλέπει τον καθαρισμό του εργοστασίου εγκαταστάσεων εξοπλισμού και γενική καθαριότητα.
 • Κριτικές και εγκρίνει υποτάσσει δελτία.
 • Μπορεί να είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του φαρμάκου Δωρεάν Πολιτικής χώρο εργασίας με βάση τη φυσική τοποθεσία και την οργανωτική δομή.
 • Εκτελεί άλλα συναφή καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί.
 • Θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση όλων των δασμών μέχρι Ανώτερος Τεχνικός Δικτύων Βαθμός 16 και να είναι σε θέση να εκτελέσει ίδια όταν οι ανάγκες της επιχείρησης ζήτησης.
 • Η γνώση των αποτελεσματικών τεχνικών και διαδικασιών επισκευής εγκατάστασης τομέα και το απέδειξε την ικανότητα να ερμηνεύσει τις αρχές καταφέρνω και το σχεδιασμό των ινών..
 • Ισχυρή ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να δημιουργήσει αποτελεσματικές τακτικές των υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες προφορικής και γραπτής.
 • Δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένα παραγωγικό μέλος της ομάδας και να εργαστούν αποτελεσματικά σε ένα γρήγορο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον εργασίας.
 • Εργασία γνώση και κατανόηση των νόμων κώδικες και κανονισμούς που ισχύουν για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.
 • Πρέπει να είναι σε θέση να δεχθεί αναθέσεις με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα να αναφέρουν στην εργασία ή και να είναι διαθέσιμα για να επικοινωνήσετε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι επιχειρήσεις πρέπει επιταγές.
 • Δυνατότητα να εργαστεί κατάσταση, όπως απαιτείται.
 • Ικανότητα να λειτουργεί καλά υπό πίεση κατά την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών.
 • Πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης s εφαρμόζονται σε νόμο του κράτους.
 • Η θέση αυτή απαιτεί τη δυνατότητα χρήσης του αναπνευστικού εξοπλισμού προστασίας σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας Διοίκηση OSHA.
 • Πρέπει να επικοινωνούν προφορικά δείτε φυσικό περιβάλλον ακούσει ακούσει τους άλλους να απαντήσετε σε προφορικές εντολές και να αποδείξει τις καλές δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Δουλεύοντας τη γνώση και εξοικείωση με προγράμματα Διασφάλισης Ποιότητας Ελέγχου Ποιότητας QA QC για την διαδικασία και το περιβάλλον εργασίας.
 • Εργασία γνώση των λειτουργιών και των απαιτήσεων συντήρησης για εργαστηριακό εξοπλισμό και μηχανήματα.
 • Εργασία γνώση των επαγγελματικών κινδύνων και τις μεθόδους πρόληψης των ατυχημάτων στην οριζόμενη περιοχή ευθύνης.
 • Δουλεύοντας γνώση των αρχών και της λειτουργίας των συστημάτων αποσκληρυνητή πύργους ψύξης συστήματα άλμη συμπυκνωτές εξατμιστήρες φλας και συστήματα τροφοδοσίας χημικών ψύξης.
 • Εργασία γνώση των πιθανών κινδύνων και των διαδικασιών για την πυρκαγιά και έκρηξη της πρόληψης.
 • Εργασία γνώση της OSHA κανονισμούς σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Δεξιοτήτων στην χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των αναλυτικών οργάνων.
 • Δυνατότητα να ανταποκριθεί στις επείγουσες ή επείγουσες συνθήκες με την κατάλληλη εφαρμογή δεξιότητες εργασίας και τις γνώσεις για να αναλάβει ή να κινήσει τις κατάλληλες ενέργειες.
 • Δυνατότητα να εκτελέσει ανεξάρτητη ανάλυση του πετρελαίου καυσίμων άνθρακα.
 • Δυνατότητα να εκτελέσει ανεξάρτητη ανάλυση του νερού και τη διατήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του νερού.
 • Δυνατότητα λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας που σχετίζονται με.
 • Ικανότητα διατήρησης και επισκευή υγρού όργανα ανάλυσης.
 • Δυνατότητα να διαβάσει και να κατανοήσει την τεχνική κατασκευαστές δελτία οδηγίες λειτουργίας και τις πληροφορίες που ασχολούνται με εργαστηριακές αρχές και τις πρακτικές σταθμού.
 • Δυνατότητα να κρατήσει και να διατηρήσει τα αρχεία εργασίας και την προετοιμασία εκθέσεων.
 • Δυνατότητα να διαβάσετε κατανοήσουν και να συμμορφώνονται με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού MSDS.
 • Δυνατότητα να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς ενδιάμεσο επίπεδο.
 • Δυνατότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο προφορικά και γραπτά.
 • Δυνατότητα να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν υποδεέστερη του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Δυνατότητα να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους και το ευρύ κοινό.
 • Επιδεικνύει ένα ισχυρό προσανατολισμό προς τον πελάτη.
 • Γνώση των μεθόδων υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε στερητικές της ελευθερίας λόγους διατήρησης και γενικά εργασίες συντήρησης.
 • Απαιτήσεις για τη διατήρηση σχολικά κτίρια σε ασφαλές καθαρό και ομαλή κατάσταση.
 • Αρχές και πρακτικές της εποπτείας και της κατάρτισης.
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες που χρησιμοποιούν διακριτικότητα υπομονή και ευγένεια.
 • Ασφαλών πρακτικών που σχετίζονται με τις μεθόδους και τις διαδικασίες καθαρισμού.
 • Βασικές τεχνικές αρχείων και βασικές λειτουργίες του υπολογιστή.
 • Τεχνικές για να χειριστεί με ασφάλεια αντικειμένων βάρους έως 100 lbs σε ομάδες ή με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.
 • Δυνατότητα Σχεδιάστε το πρόγραμμα και να επιβλέπει στερητικές της ελευθερίας δραστηριότητες σε εκχωρηθεί εγκατάσταση.
 • Εκτίμηση και της τάξης που απαιτούνται στερητικές της ελευθερίας προμήθειες και εξοπλισμό.
 • Συνεννοηθεί με διαχειριστές της ιστοσελίδας και των εποπτικών αρχών αναφορικά με στερητική της ελευθερίας ανάγκες χρονοδιαγράμματα και τις ανησυχίες.
 • Παρατηρήστε και να αναφέρουν κινδύνους για την ασφάλεια και την ανάγκη για συντήρηση και επισκευή.
 • Εκτελέστε μικροεπισκευές σε φυσικές εγκαταστάσεις.
 • χρόνο Εκτίμηση και τα υλικά που ασχολούνται με το πρόγραμμα φύλαξης.
 • Κατανοήσουν και να ακολουθήσουν προφορικές και γραπτές οδηγίες.
 • Μετακίνηση και να τακτοποιήσετε τα έπιπλα και εξοπλισμό για συναντήσεις και ειδικές εκδηλώσεις.
 • Καθιερώνουν και διατηρούν συνεργασία και αποτελεσματικές σχέσεις εργασίας με τους άλλους.
 • Σηκώνετε βαριά αντικείμενα και να εκτελούν βαριά σωματική εργασία.
 • Καθοδηγήστε τους άλλους για τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού καθαρισμού.
 • Λειτουργούν ανεξάρτητα με λίγη κατεύθυνση.
 • Διαβάστε ερμηνεύσει και να ακολουθούν τους κανόνες κανονισμούς πολιτικές και διαδικασίες.
 • Χειριστείτε μια ποικιλία σχετικών μηχανημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού.

Σχετικά με τον Jacob

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *