Hjem / Auditor / Teknisk interne revisor Jobbeskrivelse / Roller / Pligter og ansvar Sample

Teknisk interne revisor Jobbeskrivelse / Roller / Pligter og ansvar Sample

Job beskrivelse / Roller / Pligter og ansvar Sample

 • Udfør revision feltarbejde ved at gennemføre interviews gennemgå og observere pågældende arbejde opretholde feltarbejde i henhold til revisionen programmet og undersøge tilhørende dokumentation
 • Assist i revisionsplanlægningen ved at gennemføre forskning til potentielle revisioner og deltagelse i møder for at udvikle Revisionens omfang og mål
 • Interagere med felt kunder ved tilsvarende med vejledere og give feedback og anbefalinger
 • Forbered arbejdspapirer og rapportere resultater ved at gennemgå materialer, der stammer af dokumentation forbereder kortfattede arbejdspapirer og dokumentere resultater og anbefalinger revision
 • Følger op på revisionshenstillingerne at sikre gennemførelsen af ​​anbefalede korrigerende foranstaltninger
 • Udfører særlige projekter ved at lære systemer til at udtrække data og evaluere processer for at sikre overholdelse af reglerne
 • Give personale støtte til en række bestyrelser og kommissioner overvære og deltage i faglige gruppemøder
 • Samlet ansvarlig for planlægning og udførelse af revision af generel ordning og applikationskontroller it-processer og data projekt integritet i samarbejde med erhvervslivet revision specialister
 • Udnyt kendskab til systemer og data til at deltage i planlægningen af ​​IT integrerede revisioner
 • Ansvarlig for kvalitetssikringsprocedurer og gennemgå processer vedrørende behandling af oplysninger data sikkerhedsspørgsmål og programmering retningslinjer
 • Udfør Informationsteknologi revisioner, som defineret af ledelsen og revisionsudvalget
 • Identificere og vurdere organisationens s risikoområder og give input til udviklingen af ​​den årlige revisionsplan
 • Identificer udvikle og dokumentere revision problemstillinger og anbefalinger Kommuniker eller hjælpe med at formidle resultaterne af revision og rådgivning projekter til ledelsen
 • Udvikle og vedligeholde produktive klient og personale relationer gennem individuelle kontakter og gruppemøder
 • Repræsentere intern revision på organisatoriske projektteams på ledermøder og med eksterne organisationer
 • Give eller hjælpe med at give uddannelse coaching og vejledning til intern revision personale og eller pleje Kilde eksterne revisorer i at gennemføre revisioner og andre revisions- emner
 • Udkast omfanget og mål for individuelle revision og forberede revisionsprogrammer
 • Gennemføre dataudtræk analyse og sikkerhedsmæssige anmeldelser udnytte
 • Fungere som bindeled med samarbejdspartnere for at sikre fuld forståelse af dataintegritet flow af data og systemsikkerhed
 • Vurdere IT styre elementer for at afbøde it-risici med hensyn til fortrolighed integritet og tilgængelighed af forretningsoplysninger
 • Deltage i udviklingen af ​​koncernens interne revision strategi budget- og planlægningsproces
 • Give input til udarbejdelsen af ​​årlige revisionsplan
 • Lette effektiv udnyttelse af revision tid budget til at hjælpe fuldføre den årlige revisionsplan ved årets udgang
 • Samarbejd med Team til at planlægge og udvikle revisionsarbejde
 • Gennemføre revisionsplaner ved at opretholde relationer til reviderede afdelinger for at få adgang til deres dokumentation rapporter systemer og personale
 • Assist både ledelse og revisionsudvalget ved at undersøge evaluere rapportering og anbefale forbedringer på tilstrækkelighed og effektivitet Management s risiko processer
 • Identificere og vurdere væsentlige risikoeksponering i den normale afgift
 • Undersøg, om passende risikostyringsprocedurer er på plads tilstrækkelig og effektiv og anbefale forbedringer
 • Give sikkerhed for, om IDB Group risikostyringsproces er tilstrækkelig til at beskytte aktiver omdømme og løbende drift af koncernen
 • Identificer kritisk og konsekvens konsekvenser af eksponering risikoen for at nå målene
 • Evaluerer hensigtsmæssigheden og effektiviteten af ​​kontrollerne til at afbøde risici omfatter IDB s governance operationer og informationssystemer
 • Identificer de etablerede mål for en give forretningsproces risikoen for at nå
 • Assist i eventuelle særlige revisionsopgaver eller undersøgelser med opdrag fra ledelsen
 • Deltage i revisionsudvalg ved at give input fra ansvarsområde
 • Deltag i formuleringen af ​​den samlede dom mening om IDB Group risikostyring og kontrolordning til den øverste ledelse og revisionsudvalget
 • Gennemgå de interne kontroller og foretage eventuelle anbefalinger til nødvendige forbedringer
 • Gennemføre en underslæb bedrageri afsløring undersøgelse forebyggelse og rapportering program
 • Den interne revisor vil være ansvarlig for at planlægge deres interne revision program
 • Politiske Procedurer udføre intern revisionsplan og deltage i processen og initiativer interne kontrol forbedring
 • Gennemgå og vurdere, hvordan systemer og kontroller
 • Identificer vurdere og evaluere risici, der påvirker til at nå virksomhedernes mål
 • Vurdere økonomi og effektivitet, hvormed der afsættes ressourcer og udnyttes
 • Anmeldelse overholdelse af gældende politikker planer procedurer love og regler
 • Assist forvaltning med at identificere og vurdere strategiske risici
 • Design Audit programmer og overvåge på centrale revisionsopgaver følger op på forløbet af gennemførelsen af ​​anbefalingerne
 • Mulighed for at definere problemer indsamler data etablere fakta og drage valide konklusioner
 • Etablere passende politikker og procedurer til at guide en eventuel intern revision og sikre kvaliteten af ​​de erklæringsopgaver med sikkerhed leverede
 • Koordinere med de eksterne revisorer i områderne ovenfor om nødvendigt
 • Succes udviklet for Bekæmpelse af Svig politik og en procedure for Bekæmpelse af Svig
 • Planlægning og udvikling af revisionsstrategier og procedurer ved at udføre risikovurderinger som reaktion på forretningsmæssige risici og finansielle risici
 • Udarbejdelse af SWOT-analyse og undersøgelse af centrale kontroller i løbet af de forretningsmæssige og regnskabsmæssige processer
 • Deltag i proces- og forbedring af interne kontroller initiativer konferere med ledere og mødes med andre i-afgifter på en intern revision spørgsmål bred vifte
 • Demonstrere høje standarder for adfærd og etik samt passende dom uafhængighed og diskretion
 • Assist i undersøgelsen af ​​væsentlige mistanke om svigagtige aktiviteter i organisationen og underrette regnskabsfører og styring af resultater
 • Udfører revisionshandlinger for at verificere, at kontrollen fungerer gennem afprøvning og interviewe teknikker
 • Analyser og konkluderer på effektiviteten af ​​kontrolmiljø
 • Identificerer kontrol huller og muligheder for forbedringer
 • Dokumenter resultaterne af revisionsarbejdet i henhold til revisionsafdeling og Institut for Intern Revision IIA standarder
 • Vurdere evaluere og fremme overholdelsen til kontrol politikker for det indre
 • Giver råd om intern kontrol og deltager i styrkelsen interne revisionsstandarder og praksis inden gruppe
 • Alle tildelte arbejde og afklaring skal opdateres til ledelsen fra tid til anden

Om Jacob

Tjek også

Sr interne revisor Jobbeskrivelse Sample

Job beskrivelse / Roller / Duties and Responsibility Sample Working with the Internal Audit Manager

Efterlad et Svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *