Home / Tag Archives: Disgrifiad swydd

Tag Archives: Disgrifiad swydd

Disgrifiad Electromechanical Peirianneg Swydd Templed

Cefnogi peirianwyr electromechanical rheolweithiau fel cyfrifiadur- dylunio offer, neu rheoli proses sy'n seiliedig ar, offeryniaeth. A allai paratoi dyluniadau o beiriannau neu ddyfeisiau, ymchwil stats ymddygiad paratoi'r symudiad perfformio, neu yn dadansoddi prisiau genhedlaeth prisiau. Sgiliau Cymhwyster Swydd Gweithredu astudiaethau sy'n cael eu cymharu ystadegol neu i werthuso brisiau cynhyrchu ar gyfer modelau …

Darllen mwy »

Disgrifiad Syrfewyr geodesig Swydd Sampl

Asesu ardaloedd sylweddol o Ein llawr cyflogi Planetis arsylwadau lloeren, systemau lloeren llwybro rhyngwladol (GNSS), cydnabyddiaeth addfwyn ac amrywio (LIDAR), neu adnoddau cysylltiedig. manylebau presennol Swydd Asesu Rhagofyniad Sgiliau, lleoliadau, neu offer gwneud cais, eiriol gwelliannau neu addasiadau asneeded. hyfforddi Cyflenwi a model tra yn y defnydd o dechnegau neu dechnegau …

Darllen mwy »

Crwneriaid Disgrifiad Swydd Templed

Gweithgareddau ar unwaith, gan gynnwys dadansoddiadau patholegol a gwenwynegol, awtopsïau, a chwestau ymwneud â gwaith ymchwil y marwolaethau y tu mewn i ddeddfwriaeth gyfreithiol i ddarganfod rheswm y tu ôl marw neu hyd yn oed i gywiro atebolrwydd ynglŷn â, treisgar, neu marwolaethau anesboniadwy sy'n anfwriadol. Sgiliau Gyrfa Rhagofyniad Hynny Yn asesiadau medicolegal ac awtopsïau nodi signalau o …

Darllen mwy »

Web Sampl Dyletswydd Swyddi Datblygwyr

dylunio, newid safleoedd rhyngrwyd, a datblygu. Adolygu anghenion unigol i ymgeisio gwybodaeth safle ar y rhyngrwyd, gweledol, ymarferoldeb, a gallu. Efallai y dibenion a pc ychwanegol ymgorffori safleoedd rhyngrwyd. Mai trawsnewid elfennau fideo i fathau gwaith y We, graffigol, sain, ac ysgrifenedig drwy ddefnyddio cais a adeiladwyd i gyflawni dyluniad cyfryngau a'r Rhyngrwyd …

Darllen mwy »

Sampl Systemau Solar Energy-Peirianwyr Swyddi

gweithredu safle- dadansoddiad neu ddadansoddiad dylunio penodol o ynni-effeithlon a swyddi pv ynghylch proffesiynol, cartref, neu defnyddwyr busnes. Arddull haul cartref rhaglenni dŵr a gofod-gwresogi cynnes ar gyfer cydrannau sy'n bodoli eisoes a rhai newydd, gan ddefnyddio dealltwriaeth o amgylcheddau cymdogaeth, Gofynion pŵer pensaernïol, peirianneg pv. Sgiliau Swyddi Rhagofyniad Gwirio neu ystyried solar …

Darllen mwy »

Recriwtio Gweithwyr Proffesiynol Templed Disgrifiad Swydd

Gweithredu trefn yn y fan a'r lle dynol-adnodd. Yn cynnwys staff ardal, a gweithwyr proffesiynol gyrfa sy'n arddangos, noddwr, penodiad. Cymhwyster Sgiliau Gyrfa Targed broblemau cyswllt staff, er enghraifft, gwahanol bryderon gweithwyr, hawliadau gwaith, neu hawliadau niwsans. asesu cyflogaeth- paratoi straeon sydd yn angenrheidiol ac yn cysylltu ffeiliau. Gweithredu cyfweliadau ymadael a gwneud yn siwr bod …

Darllen mwy »

Sampl Telathrebu Dyletswydd Gwaith Awdurdodau Peirianneg

Cyflafareddwyr, Gyflawni gwrthdaro a datrys cyfryngu trwy drafodaeth. Datrys materion y tu allan i'r rhaglen llys drwy gytundeb cymunedol swyddogaethau dan sylw. Gofyniad Sgiliau Gyrfa Ymgynghori â anghydfod eu trafferthion i egluro, sefydlu pryderon sylfaenol, ac yn datblygu gwybodaeth o angerdd ac mae angen eu priod. Cyflogi ffyrdd cyflafareddu i hwyluso cysylltiad rhwng …

Darllen mwy »

Technegwyr Bwyd Disgrifiad Sampl

Gyflawni ansoddol safonol a phrofion meintiol i ganfod cemegol neu corfforol priodoleddau coctel neu fwydydd eitemau. Sgiliau Gyrfa Rhagofyniad Gweithredu asesiadau safonol ar hylifau, bwyd, ychwanegion i wneud cydymffurfiad penodol gan ddefnyddio cyfyngiadau a meini prawf yn ymwneud ffasedau megis, er enghraifft cysgod, teimlo, neu faeth. Rhoi cymorth i dechnolegwyr neu …

Darllen mwy »

Sampl Dyletswydd Gwyddonwyr Gwleidyddol Gwaith

Dadansoddi'r tarddiad, hyrwyddo, ac yn gweithio o ddyfeisiau gwleidyddol. A allai dadansoddi materion, gwleidyddiaeth gwneud penderfyniadau, er enghraifft argraff cymunedol, ac athroniaeth. A allai asesu'r adeiladu a gweithdrefn yr awdurdodau, yn ogystal â gwahanol gyrff gwleidyddol. Mai dadansoddi dogfennau cymunedol, gwerthuso canlyniadau dethol, neu weithredu adolygiadau barn y cyhoedd. Sgiliau Job Angen Addysgu …

Darllen mwy »

Cronfa Ddata Sampl Gweinyddwyr Swyddi

dosbarthu, prawf, a chymhwyso ffynonellau cyfrifiadurol, gan ddefnyddio gyfarwydd â dulliau rheoli cronfeydd data. Trefnu addasiadau i ffynonellau cyfrifiadurol. efallai y rhaglen, gweithredu gweithdrefnau diogelwch i ddiogelu cyfeirlyfrau cyfrifiadurol, a chydlynu. Sgiliau Cymhwyster Swydd Creu manylebau a chyfarwyddiadau i lywio cyfnewid a chyflogi meddalwedd a hefyd i ddiogelu ffeithiau gwan. cronfeydd data …

Darllen mwy »