Domov / kontrolor / Interní auditor Náplň práce / role / Povinnosti a odpovědnost Sample

Interní auditor Náplň práce / role / Povinnosti a odpovědnost Sample

Popis práce / role / Povinnosti a odpovědnost Sample

 • Jedinec pracuje samostatně pod obecným dohledem značnou šíři pro iniciativu a nezávislého úsudku
 • Provádění speciálních recenze na žádost správy
 • Zpráva záběrové připomínky a doporučení k nápravě nevyhovující podmínky zlepšování operací a snižování nákladů
 • Plánovat a realizovat zakázky v souladu s přijatými standardy auditu
 • Provést finanční audit Operations audit shody audit a řízení rizik
 • Hodnotí přiměřenost a účinnost kontrol řídících
 • Přezkoumá přidělených organizačních a funkčních aktivit pro interní audit
 • Posouzení rizik jednání účelově ústavu nebo funkční oblasti, zřízený požadované časové ose Zavést programy auditu na základě rizik
 • Verbálně komunikovat poznatky vrcholovým vedením a vypracovat komplexní a úplnou zprávu o auditu oblasti
 • Velmi dobré komunikační dovednosti a profesionalitu při používání účetních programů
 • Audity Týkají se různých oblastí oddělení na Atlantis The Palm a zaměřit se na to jak a provozních procesů
 • Navíc vám bude pomáhat při provádění follow-up o stavu akčních plánů vynikající řízení a podporovat přípravu na pravidelném podávání zpráv do výboru pro audit
 • Pracuje pod obecným vedením městské Controller nemá povinnosti v oblasti dozoru
 • Chcete-li pomoci interního kontrolního úřadu při provádění ročního plánu auditu
 • Toho je dosaženo tím, že rozvíjí rozsah auditu dohlíží cíle a postupy k interakci v terénu zjištění práce sestavy a nabízet doporučení
 • Základní Úkoly Náplň
 • Provést audit v terénu prostřednictvím provádění pohovorů přezkoumání a sleduje práci v otázce zachování terénní práce v souladu s programem auditu a posuzování související podklady
 • Asistovat při plánování auditu tím, že provádí výzkum pro potenciální audity a účast na jednáních vyvíjet rozsah a cíle auditu
 • Komunikovat s klienty v terénu pomocí odpovídající dohledu a poskytování zpětné vazby a doporučení
 • Připravte pracovní dokumenty a oznámit výsledky revizí materiály získané důkazy připravují stručné pracovní papíry a dokumentování zjištění auditu a doporučení
 • Navazuje na doporučení auditu s cílem zajistit provádění doporučených nápravných opatření
 • Provádí speciální projekty učení systémy pro extrakci dat a vyhodnocovat procesy, s cílem zajistit dodržování předpisů
 • Poskytovat podporu zaměstnanců z různých rad a komisí účastnit se a podílet se na odborných setkáních skupiny
 • Držet krok s novými trendy a inovace v oblasti vedení účetnictví a interní audit polí ve znění platném do města
 • Zkoumat záznamy a pracovníky rozhovor s cílem zajistit zaznamenávání transakcí a dodržování zákonů a předpisů
 • Prověří a vyhodnotí a informační systémy doporučující kontrol, které mají zajistit spolehlivost systému a integritu dat
 • Svěřit se služebními úředníky o a regulačních záležitostí
 • Prověří, zda jsou cíle organizace s odráží v jeho řídící činnosti a zda zaměstnanci pochopit cíle
 • Používání Statistika schopnost pracovat s matematické statistiky analyzovat a kriticky zhodnotit trendy a zprávy, a dokončit různé zprávy

O Jacobovi

Také zkontrolujte,

Sr Interní auditor Job Popis Vzorová

Popis práce / role / Povinnosti a odpovědnost Sample Práce s vnitřním Audit Manager …

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *