casa / auditor / Auditor Intern Descripció de la feina / rols / Funcions i Mostra de Responsabilitat

Auditor Intern Descripció de la feina / rols / Funcions i Mostra de Responsabilitat

Descripció de la feina / rols / Funcions i Mostra de Responsabilitat

 • L'individu treballa de forma independent sota la supervisió general amb la latitud considerable per a la iniciativa i independència de criteri
 • Realitzar revisions especials, a petició de gestió
 • Informar les observacions i fer recomanacions per corregir les condicions insatisfactòries millorar les operacions i reduir costos
 • Planificar i executar compromisos de conformitat amb les normes d'auditoria acceptades
 • Realitzar Operacions d'Auditoria Financera Auditoria d'Auditoria i gestió de riscos
 • Avaluar la idoneïtat i eficàcia dels controls de gestió
 • Revisar les activitats organitzatives i funcionals assignats per Auditoria Interna
 • avaluació de riscos Conducta del departament assignat o àrea funcional en la línia de temps requerit establert Establir programes d'auditoria basats en el risc
 • Verbalment comunicar els resultats a l'alta direcció i el projecte d'informe ampli i complet d'àrea d'auditoria
 • Molt bones habilitats de comunicació i professionalisme en l'ús de programes de comptabilitat
 • Les auditories abasten diversos departaments àrees en l'Atlantis The Palm i se centren en els dos i els processos operatius
 • A més t'ajudarà a realitzar seguiments sobre l'estat dels plans d'acció destacada de gestió i suport a la preparació de la presentació d'informes periòdics al Comitè d'Auditoria
 • Obres sota la direcció general del controlador ciutat no té responsabilitats de supervisió
 • Per ajudar a l'Oficina d'Auditoria Interna a l'execució del pla anual d'auditoria
 • Això s'aconsegueix mitjançant el desenvolupament de l'abast de l'auditoria supervisar els objectius i procediments que participen en els resultats de l'informe de treball de camp i oferint recomanacions
 • Responsabilitats essencial Responsabilitats
 • Realitzar el treball de camp d'auditoria mitjançant la realització d'entrevistes i l'observació de la revisió de treball en qüestió el manteniment d'un treball de camp d'acord amb el programa d'auditoria i l'examen de la documentació de suport relacionats
 • Ajudar a la planificació de l'auditoria mitjançant la investigació de possibles auditories i participar en reunions per desenvolupar l'abast i objectius d'auditoria
 • Interactuar amb els clients sobre el terreny pels corresponents amb els supervisors i proporcionar informació i recomanacions
 • Preparar documents de treball i informar dels resultats mitjançant la revisió dels materials obtinguts mitjançant proves preparació dels documents de treball concisos i documentar les troballes i recomanacions d'auditoria
 • Dóna seguiment a les recomanacions d'auditoria per garantir l'aplicació de les mesures correctives recomanades
 • Realitza projectes especials pels sistemes per extreure les dades i avaluar els processos d'aprenentatge per a assegurar el compliment de la normativa
 • Proporcionar el suport del personal per a una varietat de juntes i comissions Assistir i participar en reunions de grups professionals
 • Mantenir-se al corrent de les noves tendències i innovacions en els camps de comptabilitat i auditoria interns aplicables a la Ciutat
 • Examinar els registres i entrevistar els treballadors per assegurar-registre de les transaccions i el compliment de les lleis i reglaments
 • Examinar i avaluar els sistemes d'informació i recomanar els controls per garantir la fiabilitat del sistema i la integritat de les dades
 • Conferenciar amb funcionaris de la companyia i sobre assumptes reglamentaris
 • Examinar si els objectius de l'organització s es reflecteixen en les seves activitats de gestió i si els empleats a entendre els objectius
 • L'ús de Capacitat Estadística per treballar amb l'estadística matemàtica per analitzar i avaluar críticament les tendències i informes, i per completar diversos informes

About Jacob

també pots veure

Sr Auditor Intern de Treball Descripció de la mostra

Descripció de la feina / rols / Mostra deures i responsabilitat de treball amb el director d'Auditoria Interna …

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *