Dom / Rad na terenu|Supervizor

Rad na terenu|Supervizor

Izvan postrojenja Super Supervizor Opis posla Uzorak

Job Description Sample Unlocks doors and gates raises and lowers flags inspects buildings and grounds for damage needed repairs security and safety hazards performs security checks on facilities. Uklanja i pokriva grafite sa zidova pomoću otapala i izvještaje boja slikarstvo potrebe na odgovarajuće osoblje za održavanje. Requisitions and maintains needed materials

Čitaj više »