ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ / ਪਰਬੰਧਕ|Back office|Customer Service

ਪਰਬੰਧਕ|Back office|Customer Service

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅੱਯੂਬ ਵੇਰਵਾ / ਰੋਲ / ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ / ਰੋਲ / Duties and Responsibility Sample Prepare and manage correspondence reports and documents Organize and coordinate meetings conferences travel arrangements Take type and distribute minutes of meetings Implement and maintain office systems -operate office equipment Maintain schedules and calendars -manage office supplies Arrange and confirm appointments -maintain

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅੱਯੂਬ ਵੇਰਵਾ / ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ / Roles and Responsibility The Administrative Assistant job responsibilities Prepares correspondence memos reports etc Assist customers and other third parties with questions complaints requests tracking and tracing Receive scan and file documents from the customer shipper or agent Obtain required information when necessary and review for accuracy This

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅੱਯੂਬ ਵੇਰਵਾ ਨਮੂਨਾ

ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ / ਰੋਲ / Duties and Responsibility Sample Should be able to develop applications of controls instruments and systems for new commercial domestic and industrial usage Should be able to read and review design specification and technical drawings prepare shop drawings Communicate all type of reports to all concerned

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »

ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਅੱਯੂਬ ਵੇਰਵਾ ਨਮੂਨਾ

The position will be responsible for successfully applying Information Technology IT principles procedures and techniques to complete senior level assignments system analysis and maintenance Manage and execute daily service and support tickets as assigned Systems Analyst will demonstrate the ability to lead analyze implement and maintain software and hardware solutions

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »