તાજા સમાચાર

Office Clerks, જનરલ જોબ વર્ણન / સોંપણીઓ અને એકાઉન્ટેબિલિટી ટેમ્પલેટ

Accomplish responsibilities also varied and diversified to be labeled in any distinct office clerical job, requesting understanding of workplace methods and treatments. Paperwork duties may be issued in accordance with work treatments of specific businesses and could add a mixture of filing, નામું, keying or wordprocessing, stenography unit function, અને …

વધુ વાંચો »

Actors Job Description / કાર્યો અને ફરજ નમૂના

Enjoy areas in movie shows, ટેલિવિઝન, રેડિયો, ફિલ્મ, બિંદુ, or other options regarding facts, લેઝર, અથવા સૂચના. Translate position that is serious or comedian to charm by action, and dialog, touch or inform audience. May party and sing. Job Skills Need Practice and examine tasks from programs to interpret, શોધવા …

વધુ વાંચો »

Fish And Game Wardens Job Description / સોંપણીઓ અને જવાબદારી નમૂના

Patrol designated location to avoid bass and sport legislation infractions. Examine stories of injury by animals to plants or house. Compile biological info. Job Skills Requirement Patrol issued areas by walking, or by vehicle, motorboat, વિમાન, indy to impose sailing guidelines, fish, or sport or to control animals plans, waters, …

વધુ વાંચો »

Recreational Vehicle Service Technicians Job Description / કાર્યો અને જવાબદારી નમૂના

શોધો, ચેક, સંતુલિત, ઠીક, or modernize recreational vehicles including traveltrailers. Might in retaining propane, power plumbing specialize,, or frameworkPER restoring turbines, ઉપકરણો, and interior parts as well as towing programs. Contains individuals who perform personalized van conversions. Career Skills Requirement Check or analyze function of pieces or systems to ensure

વધુ વાંચો »

Machine Feeders And Offbearers Job Description / કાર્યો અને જવાબદારી નમૂના

Nourish supplies into or remove products from devices or models that is automatic or maintained by other employees. Job Skills Need Check supplies and items regarding defects, and to assure conformance to specs. Eliminate items and components from models and equipment, and area these in trucks, boxes or conveyors, નિયુક્તિ …

વધુ વાંચો »

વાહનો અને સાધનો જોબ વર્ણન ક્લીનર્સ / ફરજ નમૂનો અને સોંપણીઓ

સ્નાન અથવા ઓટો કે બીજું સ્પષ્ટ છે, સિસ્ટમો, અને અન્ય ઉપકરણો. પીંછીઓ એજન્ટો તરીકે આ ઘટકો ઉપયોગ, પાણી , કાપડ, અને ચૂસી. Career Skills Need Areas that are inspect, ઉપકરણો, કે વાહનોમાં સ્વચ્છતા અંગે, વિનાશ, અને પાલન જરૂરિયાતો અથવા નીતિઓ મદદથી. સ્વચ્છ, ભંગાર, અથવા સ્પ્રે ઉપકરણ વિસ્તારોમાં, ઉત્પાદનો, કે વાહનોમાં, …

વધુ વાંચો »

Diagnostic Medical Sonographers Job Description / ભૂમિકાઓ અને એકાઉન્ટેબિલિટી નમૂના

Generate ultrasound recordings of internal organs for use by physicians. Career Skills Requirement Determine which photographs to add, looking for variances between pathological and wholesome regions. Discover monitor during check to make sure that photograph created is acceptable for applications that are analytic, building modifications to gear as-required. Observe and

વધુ વાંચો »

Respiratory Therapy Technicians Job Description / ભૂમિકાઓ અને જવાબદારી નમૂના

Provide treatment that is respiratory underneath the route of physicians and respiratory therapists. Job Skills Need Utilize aerosol and respiration remedies inside the supply of breathing remedy or various oxygen gadgets or ventilators. Work in regions including precise care, pediatric or neonatal care, or the disaster rooms with clients, healing

વધુ વાંચો »

Pharmacy Technicians Job Description / સોંપણીઓ અને ફરજ ટેમ્પલેટ

Prepare drugs under a pharmacist’s path. Mix, might calculate, rely away, name, and record amounts and portions of medications in accordance with prescription requests. Job Skills Qualification Get replenish requests or created prescribed and authenticate that facts is not incomplete and exact. Keep appropriate storage and safety conditions regarding medications. …

વધુ વાંચો »

Technical Directors-Managers Job Description / ભૂમિકાઓ અને જવાબદારી ટેમ્પલેટ

Coordinate activities such as taping, modifying, સ્થાપત્ય, અને સર્વિસિંગ, to make airwaves or tv applications, of technical departments. Career Skills Prerequisite Operation that is proper to be ensured by exam tools. Monitor shows to make sure that packages adapt to multilevel or station plans and laws. Notice pictures through direct

વધુ વાંચો »