خانه / مدیر|Analyst / تنظیم مقررات تحلیلگر پذیرش شغلی نمونه

تنظیم مقررات تحلیلگر پذیرش شغلی نمونه

شرح شغل

مسئولیت کار عمومی

 کمک به ایجاد و پیاده سازی استانداردهای سیاست های سازمانی و

روش مطابق با مقررات قابل اجرا.

 کمک به توسعه و نگهداری از روش های عملیاتی استاندارد های محلی است که

پشتیبانی ایمنی بهره وری و انطباق سطح بالاتر.

 ارائه مشاوره استراتژیک و توصیه به مدیرعامل یا نماینده با توجه به

بهترین قوانین و مقررات شیوه سیاست.

 انجام بررسی های داخلی و کمک به ایجاد کنترل های داخلی برای اطمینان از

بخش دستیابی و حفظ انطباق دولت.

 کمک به توسعه برنامه های آموزش جامع حالی که نظارت های دوره ای

انطباق آموزش و آموزش و پرورش را برای وزارت.

 ارائه آموزش و کمک به بخش های مختلف بخش که بهبود

روشهای عملیاتی استاندارد و رعایت کلی.

 نظارت بر تغییرات قانونی قابل اجرا و برقراری ارتباط کمک و آموزش با

اجرای تغییرات نظارتی.

 ارتباط برقرار و گزارش مشکالت عدم تبعیت بنابراین مدیرعامل یا نماینده ممکن است اعمال

استانداردهای از طریق سیاست های انضباطی برای اطمینان از سازمان بهدست و حفظ

انطباق دولت.

 نظارت و گزارش عدم تبعیت و کاهش تعهدات بالقوه برای کمک به جلوگیری از مجازات

تحریمها و یا دیگر مجازات قانونی.

 ارائه تحقیق و رسیدگی به مسائل مربوط به انطباق نسبت به هزینه های اجباری

کنترل عملیاتی کمبود رویه و در نظر گرفتن ایمنی.

 رفتار و حفظ نظارت بر شهرستان های رسمی و غیر رسمی مناقصه رقابتی

فرآیندهای.

 مسئولیت نظارت برای سفارشات خرید تا سقف 100 000 در خرید اوراکل

ماژول برای اطمینان از انطباق با سیاست ها و رویه قوانین شهرستان.

 ممکن است شهرستان قراردادهای گسترده ای اداره.

 ممکن است جلسات برنامه ریزی هفتگی حضور.

 انجام سایر وظایفی که به توسط سرپرست اختصاص داده.

 مراسم آموزش به عنوان سرپرست اختصاص داده.

 فراهم می کند روشن تفسیر و تخصص فنی به تمام کارکنان شهرستان در کمک های مالی قوانین

قوانین روش سیاست مقررات و اخلاق.

 توسعه و رسمی و غیر رسمی در را فراهم می کند- یکی آموزش به کارکنان شهرستان در سیاست کمک های مالی

روش ها و بهترین شیوه.

 فراهم می کند تخصص تحلیلی فنی و عملکردی و کمک های اداری به

رئیس امور مالی و هیئت کمیسیون دفتر.

دانش و مهارت

 میکروبیولوژیکی شیمیایی فیزیکی و تجزیه و تحلیل باکتریولوژیک آب.

 اصول پیشگیری از جریان برگشتی کیفیت آب و انواع دستگاه های جریان برگشتی و خود

برنامه های کاربردی.

 دانش کار از کامپیوتر و پردازش داده های الکترونیکی دانش کار از

شیوه های اداری مدرن و روش های برخی از دانش اصول و روش های حسابداری.

 حفظ رکورد و گزارش تکنیک های آماده سازی.

 مهارت های بین فردی با استفاده از صبر و شکیبایی تدبیر و حسن نیت ارائه میدهد.

 مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی.

 صحیح گرامر زبان انگلیسی استفاده از نقطه گذاری املا و واژگان.

 اصول آموزش و ارائه جهت کار.

 جنبه های فنی از زمینه های تخصصی.

 استفاده از یک رادیو دو راه برای برقراری ارتباط با همکاران

 سیاست توانایی تفسیر و اعمال شهر کشور و کدهای قانون فدرال احکام مقررات

و روش های مربوط به سیستم های آب آشامیدنی

 تحقیقات تجزیه و تحلیل و استفاده از اطلاعات فنی مربوط به کیفیت آب و جریان برگشتی آب

عملیات پیشگیری و توسعه روش که با الزامات قانونی

 آماده بررسی و بازبینی مشخصات برای اطمینان از انطباق و سازگاری با

سیستم های موجود و کدهای قابل اجرا مشخصات استاندارد و شیوه های

 خوانده درک اعمال و برقراری ارتباط مواد پیچیده

 ایجاد و حفظ روابط کاری با آن تماس در طول دوره

کار

 ارتباط به وضوح و اختصار هر دو صورت شفاهی یا کتبی

 درک و انجام هر دو جهت شفاهی و کتبی

 تجزیه و تحلیل شرایط دقیق و اتخاذ البته موثر عمل

 انجام محاسبات ریاضی

 ارائه کمک های فنی به کارکنان پیمانکاران و مدیران خارج

 مواد و تجهیزات پرسنل مانیتور نیاز دارد و توصیه ارائه مورد

مخارج گروه و آماده سازی طرح بودجه مرتبط

 تهیه و حفظ انواع فایل های سوابق و گزارش داده های بودجه فعالیت های مالی

پیشنهادات و فعالیت اختصاص داده

 ارتباط با مدیران کارکنان دولتی سازمان های پیمانکاران و خارج

سازمان ها برای تبادل اطلاعات هماهنگی فعالیت و حل و فصل موضوع و یا نگرانی

درباره superadmin

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *