Disgrifiad Modur Gweithredwyr Swydd / Templed Rhwymedigaeth A Rolau

cychod -powered Swyddogaeth peiriant bach. Allai helpu mewn arferion mordwyo. Career Skills Prerequisite Keep preferred courses, cymhwyso cymhorthion neu cwmpawdau mordwyo awtomataidd. Dilyn dulliau diogelwch i sicrhau diogelwch o becynnau bobl, a llongddrylliadau cychod hwylio. Rhedeg throttles modur a rhagnodi pethau i arwain gychod modur ar raglenni a ffefrir. Direct safety

Darllen mwy »

Ataliol Disgrifiad Meddygaeth Meddygon Swydd / Swyddogaethau A Rhwymedigaeth Sampl

Gwneud cais gyfarwydd â ataliol-feddygaeth ac iechyd y cyhoedd sylfaenol gyfyng-gyngor i hyrwyddo gofal meddygol i dimau neu bobl, ac yn helpu gyda'r ataliaeth neu lai o gyfanswm y risg o glefyd, anafiadau, anabledd, neu tranc. Allai fod yn gymwys boblogaeth- meddyginiaeth dibynnol neu wneud diagnosis a thrin unigolion o fewn hysbysebu lles meddygol a chyd-destun atal clefydau yn. …

Darllen mwy »

Disgrifiad Swydd Podiatryddion / Templed Rhwymedigaeth Ac Tasgau

Spot a thrin anhwylderau ac anffurfiadau y bobl droed. Job Skills Need Diagnose disorders of the foot employing medical backgrounds, pelydrau-x, checkups gwirioneddol, a chanlyniadau arholiadau clinigol. Awgrymu cyffuriau offer adferol, llawdriniaeth rwymedi gwirioneddol. Llawdriniaeth yn trin sefyllfaoedd gan gynnwys nodule, caledennau, ewinedd ingrown, tiwmorau, cyrn tendonau byrrach, a crawniadau. awgrymu …

Darllen mwy »

Technegwyr Planhigion Biomas Disgrifiad Swydd / Aseiniadau A Sampl Atebolrwydd

Rheoli gwasanaethu ymddygiad asneeded ac a monitro arferion gwaith biomas. Job Skills Prerequisite Check and evaluate natural feedstock, gan gynnwys lumber, cydrannau dirywiad, neu gwastraffu. Tyrbinau i reoli a newid chynhyrchu biomas neu biodanwydd, neu yn gweithredu falfiau, gwthio, cryfder moduron -Cefnogi'ch. Accomplish upkeep that is routine or make maintenance that

Darllen mwy »

Trwyddedig Ymarferol Ac Trwyddedig Nyrsys Galwedigaethol Disgrifiad Swydd / Sampl Dyletswydd Ac Aseiniadau

Gofalu am sâl, treulio cyfnod adferol yno unigolion neu Folks ag anableddau mewn clinigau cartrefi parti, cartrefi unigryw, ysbytai, a chorfforaethau cyfatebol, neu niweidio. A allai weithredu o dan oruchwyliaeth y nyrs cofrestredig. ardystio hanfodol. Career Skills Prerequisite Discover patients, addasiadau cynllunio a dadlennol gan gynnwys effeithiau i gyffuriau neu driniaeth, mewn afiechydon patientsI, and acquiring

Darllen mwy »

Offer Meddygol Disgrifiad Swydd Technegwyr / Templed Rhwymedigaeth Ac Swyddi

datblygu , ffitio, cadw, neu drwsio dyfeisiau meddygol cefnogol, fel orthodonteg, orthoteg a dyfeisiau prosthetig, cymalau, cefnogi arc, ynghyd â chyfarpar llawfeddygol a gofal iechyd eraill. Job Skills Qualification Suit devices onto sufferers and make any alterations that are required. Gwneud cynhyrchion orthoteg, utilizing materials such as polycarbonate and thermosetting

Darllen mwy »

Datganiad Disgrifiad Swydd Clercod / Sampl Atebolrwydd Ac Tasgau

Paratoi a gwasgaru hawliadau banc i brynwyr, ymholiadau ateb, a chysoni gwahaniaethau mewn cyfrifon a chofnodion. Job Skills Prerequisite Confirm signatures and expected informative data on checks. taliad stop Erthygl sylweddoli i atal trafodion yr asesiadau sy'n cael eu protestio. Cael asesiadau a ddychwelwyd i gwsmeriaid mewn datrys, modifying consumer reports and

Darllen mwy »

cynorthwywyr–Disgrifiad Seiri Swydd / Aseiniadau A Sampl Atebolrwydd

Drwy dasgau accomplishing golygu bod angen help grefftwyr llai o sgiliau,. Cyfrifoldebau yn cynnwys gwneud cais, rhoi neu gynnal cyflenwadau neu offer, a gweithdy glanhau a chynhyrchion. Job Skills Prerequisite Keep and location timbers, pren, neu paneli inplace gyfer atodi neu sleisio. adeiladu sgaffaldiau, ategion, neu orthodonteg. Dewiswch offerynnau, dyfeisiau, or resources from storage items

Darllen mwy »

carthffosydd, Disgrifiad Swydd Llaw / Aseiniadau A Sampl ar Ddyletswydd

Sew, ymuno neu ben, yn aml yn llawer o wahanol nwyddau a grëwyd, cael bachyn ac edau. Yn cynnwys y gwniadwyr a gwehyddion. Career Skills Need Sewn, atgyfnerthu ymuno, neu gwblhau elfennau elfennau o gynnwys, er enghraifft dillad, canllawiau, matresi, teganau, a wigiau, cyflogi cynnyrch a nodwyddau gwahanol neu fond. Reduce excessive threads or tips of

Darllen mwy »