darn arian, Gwerthu, A Disgrifiad Adloniant Servicers Machine a Atgyweirwyr Swyddi / Sampl Dyletswydd Ac Swyddi

gwasanaethau, mount, adfer arian parod, byrbryd, neu pheiriannau chwarae gan gynnwys gemau fideo, blychau neu beiriannau slot juke, neu addasu. Career Skills Requirement Fill machines using substances, cynnyrch, cronfeydd, yn ogystal â deunyddiau eraill. Cadw cofnodion o eitemau a ddyrannwyd a ddoleri a gasglwyd. Cael arian a threuliau o gynhyrchion, paratoi cyfrifon, and reconcile

Read More »

Lansio Awyrennau Ac Adfer Disgrifiad Swydd Arbenigwyr / Cyfrifoldeb Templed A Aseiniadau

Rhedeg ac yn parhau i gynnal cynnyrch arestio, catapyltiau, a chorfforol cysylltiedig, hydrolig, a rheolaeth-systemau sydd eu hangen yn bennaf mewn takeoff a glanio swyddogaethau cwmni awyren. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys adio a chynnal cynorthwyo delwedd glanio; profi a diogelu offer cychwyn ac ymadfer cyflogi offer arholiad trydanol a mecanyddol ac offer llaw; cychwyn systemau maes awyr arestio, …

Read More »

Cyseiniant Magnetig Disgrifiad Technolegwyr Delweddu Swydd / Sampl Dyletswydd A Swyddogaethau

Gweithredu Delweddu Cyseiniant (MRI) lluniau. Monitro diogelwch cleifion a chysur . Efallai y rendrad gadoliniwm dos cyferbyniad fewnwythiennol. Ar adolygu yn sefyll dulliau MRI yn, esbonio hyn gan y gall cyfweld unigol, ac yn amyneddgar lleoliad. Fynd i mewn i'r data cyfrifiadurol megis treftadaeth claf, aliniad penodedig, rhanbarth biolegol i ddod yn sganio, and location of

Read More »

Asiantau Gwerthu, Gwasanaethau Ariannol Disgrifiad Swydd / Sampl Rhwymedigaeth A Swyddogaethau

Hyrwyddo ariannol-wasanaethau, megis er enghraifft morgais, ardoll, ac arweiniad i ddefnyddwyr buddsoddiadau o sefydliadau bancio a busnesau cwmni. Career Skills Prerequisite Decide shoppersA financial services needs and prepare recommendations to offer providers that target these requirements. Cysylltwch â darpar gwsmeriaid er mwyn darparu ffeithiau a disgrifio atebion sy'n cael eu cynnig. Gwerthu …

Read More »

Disgrifiad Cogyddion A Pennaeth Cogyddion Swyddi / Templed Atebolrwydd A Rolau

Uniongyrchol a allai gymryd rhan wrth baratoi, perlysiau, a pharatoi o myffins pysgod, cigoedd, llysiau, saladau, neu fwydydd ychwanegol. Mai paratoi ac eitemau dethol cost, prynu cynnyrch, a chynnal data a chyfrifon. Job Skills Need Examine prepared or raw food products’ radd i sicrhau bod y meini prawf yn cael eu cyflawni. monitor …

Read More »

Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr Disgrifiad Swydd / Templed Dyletswydd Ac Rolau

Meddygon sy'n rhoi biliau gofal iechyd sy'n gysylltiedig â llafur neu famolaeth a'r rhai sy'n canfod, trin, ac yn cynorthwyo i atal cyflyrau o ferched, yn enwedig y rhai sy'n dylanwadu ar y broses atgynhyrchu. A allai hefyd yn cyflenwi gofal meddygol cyffredinol i ferched. Job Skills Qualification Take care of and address ladies. Reveal techniques and discuss

Read More »

Masons Sment A gorffen Concrid Disgrifiad Swydd / Rolau A Templed ar Ddyletswydd

deunyddiau 'n llyfn a gorffeniad o sment sy'n cael ei gymysgu, er enghraifft lloriau sidewalks, llwybrau, neu cyrbau cyflogi detholiad o ddwylo ac offerynnau pŵer. Trefnu mathau ynghylch sidewalks neu gwteri; gwagleoedd chlytia; a chyflogi llifiau i sleisio cymalau ehangu. Career Skills Qualification Examine the sorts that support the tangible to

Read More »

Disgrifiad Technolegwyr Radiologic Swydd / Aseiniadau A Sampl ar Ddyletswydd

Cymerwch x CAT a phelydrau sganiau neu rendrad cyflenwadau nonradioactive i mewn i lif y gwaed patientis am resymau sydd yn ddiagnostig. Mae'n cynnwys technolegwyr sy'n canolbwyntio ar strategaethau ychwanegol a sganio. Career Skills Qualification Evaluation and examine created x-rays, tâp a oedd fideo, or pc -developed information if graphics are sufficient regarding

Read More »

Disgrifiad Rheoli Anifeiliaid Gweithwyr Swyddi / Templed Rhwymedigaeth A Swyddogaethau

Rheoli anifeiliaid, gyda'r nod o handlen o ben, anifeiliaid anwes sy'n anniogel, neu heb oruchwyliaeth, neu arolygiadau o gam-drin. Career Skills Prerequisite Investigate reports of pet strikes or pet cruelty, dod o hyd i dystion, tystiolaeth phentyrru, a llunio adroddiadau. Cofnodi a chael gwared ar grwydr, heb wregys, neu anifeiliaid eu cam-drin gan amodau sy'n annymunol, …

Read More »